Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Jagten på OUH´s dna

DNA

På et afdelingsledelsesseminar den 18. marts har direktion og afdelingsledelser taget hul på arbejdet med at definere, hvad OUH står for, hvem vi er og hvad vi vil. Det skal munde ud i en række kodekser for, hvad der skal kendetegne hospitalet på en række områder.


Mærsk forbinder vi med begrebet ”rettidig omhu” og Nike er synonymt med ”Just do it”. Men hvad skal være kendetegnende for OUH i forhold til den måde vi behandler patienterne, i forhold til vores faglige virke og måden vi organiserer os på?

Udviklingsplanen er næsten gennemført, og tiden er derfor inde til at tænke nyt og bringe OUH fremad mod Nyt OUH. Der er brug nogle stærke og retningsgivende kodekser for den måde vi agerer og arbejder på OUH. 

- Vi har længe haft fokus på økonomi, ledelse og samarbejde, uddannelse, forskning og IT. Og det skal vi fortsat have. Kodekserne skal være kulturbærende og være med til at skabe en organisatorisk identitet og sammenhængskraft. De skal udgøre et fundament at stå på, som skal udstikke retningen for den måde vi handler og agerer på i forskellige sammenhænge. Kodekserne udgør samtidig fundamentet for at arbejde videre med strategierne til at nå de overordnede mål og visioner, forklarer adm. direktør Jane Kraglund.

Tilgængelighed, sammenhængskraft og gennemsigtighed
De nye kodekser skal fungere som rettesnor for, hvad der skal kendetegne god adfærd for ansatte på OUH. Det fremgik på seminariet, at der bl.a. er brug for at have fokus på tilgængeligheden, sammenhængskraften og gennemsigtigheden. Hvordan vil vi fx gerne inddrage patienterne i behandlingen og hvordan kommunikerer vi bedst muligt med dem? Hvad skal være kendetegnende for vores faglighed og professionelle virke både i forhold til patienter, kollegaer, samarbejdspartnere og organisationen som helhed? Og hvordan får vi styrket sammenhængkraften og forståelsen af kerneopgaven på tværs af kulturer og afdelinger?

Arbejdet med at udarbejde kodekser for adfærden på OUH lægger sig op af de værdier vi allerede kender; ”Mennesket først, du tager ansvar for din sundhed og sammen tager vi hånd om din sygdom, ordentlighed, faglig vækst samt rum til fornyelse og begejstring”.

Udfordringer
Den administrerende direktør lagde ikke skjul på, at der er nok af udfordringer at tage højde for i arbejdet med kodekser og strategier:

- Vi kan ikke på det lange sigt være sikre på, at den omgivende organisation er uforanderlig. Universitetshospitalsfunktionerne er og vil være under evigt pres i forhold til volumen, placering og udvikling. Det er en udfordring at vi både skal være et universitetssygehus og lokalsygehus for hele Fyn, og der er skarp konkurrence med Århus Universitetshospital og Rigshospitalet. Internationaliseringen bliver en del af hverdagen og de økonomiske rammer er og vil formentlig blive endnu strammere, siger Jane Kraglund.

Hun påpeger også, at der er et massivt nationalt fokus på kvalitet, dokumentation og standarder, som OUH skal leve op til:

- Der vil være et stadig stigende fokus på at inddrage patienterne og den faglige udvikling stiller store krav til omstillingsevnen. Der er et massivt fokus på kvalitet, dokumentation og standarder og vi skal gøre alt for at få mørkegrønne tal i Lup´en., siger adm. direktør Jane Kraglund.

Forventninger til den videre proces
I perioden fra april til august skal der arbejdes med at formulere kodekserne og de skal drøftes og kommunikeres ud i organisationen. Efterfølgende skal kodekserne drøftes i afdelingsledelseskredsen, FMU samt i de enkelte afdelinger. Efter sommerferien forventes det, at der kommer en høring. I løbet af efteråret forventes de endelige kodekser at ligge klar, og herefter kan arbejdet med at udforme konkrete strategier og opfølgning begynde.

Af kommunikationskonsulent Tanja Erendal

 


Siden er sidst opdateret: 21-03-2013 af Odense Universitetshospital.