Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Patientuddannelse for patienter med atopisk dermatitis - for fagpersoner

Skolens navn

Eksemskole - Patientuddannelse for patienter med atopisk dermatitis
Hudafdeling I og Allergicentret
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29, Indgang 142
5000 Odense C
Tlf. 65 41 36 22

 

Atopisk dermatitis

Atopisk dermatitis er en kløende, kronisk hudsygdom. Den tilhører gruppen af atopiske sygdomme der også inkluderer allergisk rhinitis og astma. Både genetiske og miljømæssige faktorer er medvirkende årsager. Omkring 20 % af danske børn udvikler atopisk dermatitis. Sygdommen debutere typisk før 2 års alderen, men kan debutere senere - også i voksenalderen. Mange vokser fra eksemet, men der er risiko for tilbagefald i slutningen af teenageralderen og op til 50 % vil senere udvikle håndeksem. Atopisk dermatitis kan blandt andet kompliceres/ forværres af miljøfaktorer, allergi (f.eks. fødevareallergi hos små børn) og infektioner (stafylococcus aureus og herpes simplex). Basisbehandling er hudpleje, samt undgåelse af irritanter og forværrende/ komplicerende faktorer. 1. line behandling er lokalsteroid, 2. line behandling er calcineurin inhibitorer, 3. line behandling er lys (f.eks. UVB) og systemisk behandling (f.eks. ciclosporin og azathioprin).

Skoleteamets forudsætninger

I undervisningsteamet indgår 3 læger og 3 sygeplejersker med særlig interesse og erfaring indenfor atopisk dermatitis.

 

Formålet med Eksemskolen

At give forældre og børn mere viden om atopisk dermatitis

At give nogle redskaber til at behandle sygdommen i dagligdagen og ved forværring

At bedre behandlingen og opnå bedre kompliance

At lære at acceptere sygdommen

 

Pædagogiske overvejelser

Undervisningen foregår i grupper på ca. 20 forældrepar eller unge/ voksne med eksem. Foredrag med mulighed for aktiv medvirken fra deltagerne samt praktiske demonstrationer.

 

Visitation

Hvem kan deltage:

Forældre til børn (0-13 år) som har børneeksem, og unge (fra 13 år) og voksne med børneeksem.

Skolens geografiske optageområde:

Region Syddanmark

Hvem kan henvise:

Speciallæger i hudsygdomme og praktiserende læger

Henvisningsproceduren:

Man skal henvises til en vurdering i Hudafdeling I og Allergicentret, OUH med henblik på deltagelse i Eksemskolen.

Patienter der allerede er i forløb på Hudafdeling I eller Allergicenteret, OUH kan ligeledes deltage.

Invitation:

Der udleveres patientinformation ved konsultationen og samtidig medgives datoen for eksemskolen.

 

Patientskolens tilrettelæggelse

Indhold og omfang:

Teoretisk gennemgang af nyeste viden om sygdommens årsager, forløb, komplicerende faktorer og forebyggelse.

Teoretisk og praktisk gennemgang af behandlingsprincipper herunder smørevejledning og badebehandling.

Information om økonomiske støttemuligheder.

Råd om erhvervsvalg.

Tid og sted:

Undervisningen foregår som ét aftenkursus fra 18-21.

Afholdes i Afdeling I’s ambulatorium, stueetagen, indgang 141, 142, OUH.

Der afholdes 3 eksemskoler i foråret og 3 eksemskoler i efteråret.

Holdene er på ca. 20 deltagere.

To af de 6 hold er for unge og voksne med atopisk dermatitis, og 4 for forældre til børn under 12 år med atopisk dermatitis.

 

Efter deltagelse på Eksemskole

Opfølgende samtale om udbytte af eksemskolen ved efterfølgende konsultation.

 

Evaluering

Ca. 120 årlige patientforløb. Det er dokumenteret videnskabeligt at eksemskoler giver patienterne en signifikant bedre viden om eksem, behandling i hjemmet, og at eksemskoler giver patienter en bedre livskvalitet.

 

Litteratur

Referencer til artikler:

Akdis C et al. PRACTALL Consensus report. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 152-169.

Darsow U et al. ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. JEADV 2009.

Staab D et al. Evaluation of a parental training program for the management of childhood atopic dermatitis. Pediatr allergy Immunol 2002; 13: 84-90.

Broberg A et al. Parental education in the treatment of childhood atopic eczema. Acta Derm Venereol 1990: 70: 495-499.

Brochurer:

Værd at vide om børneeksem (Hudlæge, dr.med. Finn Schultz Larsen i samarbejde med Astma-Allergi Forbundet)

Bøger:

Børneeksem. S. Esmann, E.A. Holm, C. Westergaard og G.B.E. Jemec. Munksgaard 2004.

Links:

www.astma-allergi.dk
www.atopiskeksemforening.dk
 

Dato for udarbejdelse/revision:

Udarbejdet februar 2010 af overlæge, ph.d. Charlotte G. Mørtz
Revision februar 2012 af overlæge, ph.d. Charlotte G. Mørtz

 


Siden er sidst opdateret: 22-09-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring