Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilPatientrelaterede afdelingerpilOdensepilX - Hæmatologisk AfdelingpilAfdelingens fagprofessionelle oplysningerpilAdministration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza

Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza

Indenfor det hæmatologiske speciale tilbydes flere patienter nu behandling med cytostatika, der gives som subkutan injektion.

Denne administrationsform kan med fordel varetages i hjemmet, da patienten således ikke behøver at være indlagt under sin behandling men kan modtage behandlingen i trygge og vante omgivelser. Formålet med denne information er at skabe tryghed omkring administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet.

De praktiske foranstaltninger vil være som følger:

  • Sprøjter med dispenseret medicin cytarabin medgives patienten, når denne har fået ordineret kuren i hæmatologisk ambulatorium
  • Der medgives kanylebøtter til kassation af brugte utensilier og handsker
  • Der medgives patientinformation omkring præparatet "Lavdosis Cytosar" ("Vidaza" - pjece under udarbejdelse)
  • Der medgives kur- og administrationsskema ,hvorpå den administrerende sygeplejerske kvitterer for hver injektion
  • Når kuren er givet , faxes kurskemaet til hæmatologisk sekretariat fax 6541 3035 . Sekretæren sørger herefter for at kurskemaet indskannes i Cosmic. Originalt kurskema medgives patienten ved næstkommende kontrol i Hæmatologisk Afdeling.
  • Ny kur ordineres på nyt skema, som medgives patienten sammen med sprøjterne til næste kur.

 

 Ved injektion foretages følgende:

  • Der sikres patientidentifikation, sygeplejersken beder patienten om navn og CPR-nummer og det sikres, at der er overensstemmelse med påtrykt label på præparatet.
  • Herefter normal praksis for subkutan injektion. Handsker benyttes alene til berøring af sprøjter, kasseres straks sammen med sprøjter og kanyler i kanylebøtten
  • Kanylebøtten kasseres som vanlig risikoaffald
  • Ved evt. spild  anvendes dobbelt lag handsker ved optørring, og optørringsmateriale kasseres i kanylebøtte.

 

 Patienten medgives følgende pjecer:

”Cystostatika -  vejledning i plejen de første 5 dage efter kemoterapi - Information til hjemmeplejen eller anden sygehusafdeling ”

”Kemoterapi og samvær – vær sammen som i plejer – med en god hygiejne de første 5 dage efter behandling”

Lavdosis Cytosar - vejledning til hjemmeplejen

Vidaza - hjemmebehandling

 

Yderligere information
På  www.pro.medicin.dk  kan der læses om Cytarabine/Vidaza
I øvrigt kan diverse vejledninger findes i INFOnet tilgås på følgende link: http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk    

 

Den regionale samararbejdsaftale: http://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/2017/08/samarbejdsaftale-lavpotent-kemo-2017.pdf

 

Kontakt
Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte:
patientforløbsvejlederen på tlf: 6541 1172 mandag-fredag kl. 8.30-14.00,
udenfor dette tidsrum rettes henvendelse til sengeafsnit X2 på tlf: 6541 1152

 

 


Link Vidaza -Hjemmebehandling
Link Lavdosis Cytosar - vejledning til hjemmeplejen
Link Cytostatika - vejledning i plejen de første 5 dage efter kemoterapi

Siden er sidst opdateret: 20-07-2018 af Odense Universitetshospital.OUH | Odense universitetshospital | Svendborg sygehus