Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

De 4 hovedområder

Når konsekvenserne af en ny medicinsk teknologi skal vurderes, kigges der på følgende 4 hovedområder.

 

Teknologien

I analysen af selve teknologien behandles anvendelsesområde, effektivitet og risiko:

 • Anvendelsesområde: Indikationen for teknologiens anvendelse? Hvor mange patienter angår teknologien? Findes der alternativer?
 • Effektivitet: Evidens/dokumenteret virkning af teknologien? Er virkningen ved den pågældende teknologi bedre end virkninger ved alternativer? Kan den forventede virkning opnås i daglig praksis?
 • Risiko: Er der uønskede virkninger? Står risiko i et rimeligt forhold til gevinst?

 

Patienten

I patientdelen beskrives og vurderes teknologien i relation til patienten: 

 • Hvad betyder teknologien for patienten - psykologisk, socialt og etisk?
 • Hvordan oplever patienten teknologiens virkninger og bivirkninger?
 • Hvordan påvirkes patientens dagligdag og hans/hendes arbejdsevne og livskvalitet?
 • Er teknologien etisk acceptabel for patienten og for befolkningen?

 

Organisationen

Teknologiens indvirkning på organisationen analyseres for at vurdere eventuelle ændringer for organisationens struktur, personale og miljø.

 • Sker der ændringer i arbejdsrutiner?
 • Opstår der uddannelsesbehov?
 • Hvilke konsekvenser har det for strukturen og kapaciteten i afdelingen?
 • Er der konsekvenser for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?

Drejer det sig om en MTV, der vurderes at have en betydning ud over den enkelte afdeling, analyseres også de strukturelle og organisatoriske ændringer for sygehuset og eventuelt for sundhedssektoren i et bredere perspektiv.

 

Økonomien

I enhver MTV skal udgifter og økonomiske benefits afvejes i forhold til hinanden. Såvel de samfundsøkonomiske som de drifts- og kasseøkonomiske konsekvenser må analyseres. 

Driftsøkonomiske konsekvenser:

 • Hvad er investerings- og driftsudgifterne?
 • Hvem skal afholde udgifterne?
 • Er der besparelser eller eventuelle indtægter ved indførelse og anvendelse af den nye teknologi?
 • Er der økonomiske konsekvenser for patienterne?

 

Samfundsøkonomiske konsekvenser:

 • Hvordan er omkostninger og gevinster for samfundet?
 • Står udgifter til ressourcer mv. mål med gevinster, set i forhold til mulige alternativer?
 • Er det via indførelse og anvendelse af den nye teknologi muligt at opnå en forbedret sundhedstilstand i befolkningen?

Siden er sidst opdateret: 08-04-2013 af Odense Universitetshospital.