Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionenpilnyhederpilParkering ved Svendborg Sygehus - spørgsmål og svar

Parkering ved Svendborg Sygehus - spørgsmål og svar

P-hus Svendborg 190x110.jpg

Efter etableringen af parkeringshuset ved Svendborg Sygehus henvises medarbejderne til kun at bruge det fordi alle øvrige p-pladser omkring sygehuset reserveres til patienter og betalende gæster.

FMU har godkendt beslutningen 13. december 2012.

Det blev samtidigt aftalt, at ordningen skal tages op igen, efter p-huset har været i brug i et halvt år. Hvis der til den tid mangler pladser, er FMU indstillet på at inddrage de nederste dæk i p-huset til patienter og betalende gæster.

Dog viste det sig, at der ikke er pladser nok til alle medarbejdere i P-huset, mens der stadig er en del ledige pladser på parkeringsarealerne ved Svendborg Sygehus. Derfor blev personaleparkering udvidet med 97 pladser svarende til de fem rækker tættest på Sct. Jørgensvej ved Bogøes Allé syd (parkeringspladsen på modsatte side af P-huset) samt pladserne ved udkørslen af P-huset, således at de som har biler, der er for høje til P-huset eller føler det utrygt at parkere i P-huset kan benytte disse pladser. Se kort.

Personale parkering i Svendborg

Medarbejderne skal blot have det mærkat, som alle i forvejen har for at kunne holde på disse pladser. Der vil løbende blive holdt øje med, at der er nok pladser til patienterne. Hvis det viser sig, at der ikke er nok ledige pladser til patienterne, vil ovennævnte pladser igen blive inddraget.

Porten ved indgangen til p-huset er åben fra kl. 6.30 – 8.00 og 14.30 – 15.30. Herudover åbnes med medarbejdernes adgangskort (Id-kort). Der vises grønt lys når man kan køre ind af porten og rødt lys, hvis porten er på vej ned og man skal benytte adgangskort for at åbne den igen.

Porten ud af p-huset åbnes automatisk via en sensor.


Parkering i Svendborg – spørgsmål og svar

377.

Disse 377 er senest suppleret med alle de fem rækker (82 pladser) P-båse, der tilgås fra første indkørsel ved Bogøes Allé sammen med de 25 pladser ved udkørslen fra P-huset.
Se oversigtskort.
 

 • Kan medarbejdere fra Odense benytte deres kort til p-huset?

I første omgang kan de ikke, men de medarbejdere, som har fast tjenestested i en periode eller løbende har møder på Svendborg Sygehus, kan få kodet deres adgangskort til at kunne bruges til p-huset samt de øvrige indgange på Svendborg Sygehus, de har brug for at kunne åbne. Adgangskortene kan kodes alle hverdage mellem 10.00 og 13.00 ved personligt fremmøde med kort ved Annette Flintegaard, ejendomssektionen, Svendborg. Indtil kortene er kodet, kan man bestille en dagsbillet hos Facilities Management i Svendborg
                                                                                                                         

 • Kan medarbejdere fra Ærø, Ringe og Nyborg benytte P-huset?

Ja, hvis de har et aktivt adgangskort, der er lavet i Svendborg, så de kan komme ind i p-huset. Hvis det viser sig, at kortet ikke virker til p-huset, kan de få produceret et nyt eller få en dagsbillet hos Facilities Management i Svendborg. Adgangskortene laves ved personligt fremmøde (til fotografering) ved Annette Flintegaard, ejendomssektionen, hverdage mellem 10.00 og 13.00 og sendes, når kortene er produceret.
 

 • Hvad gør studerende og nyansatte Svendborg Sygehus?

Studerende ved Svendborg Sygehus kan benytte studerende-kort, som de enkelte afdelinger har, mens nyansatte skal have lavet adgangskort, før de kan bruge p-huset. Indtil da må de parkere på vejene omkring sygehuset. De har også mulighed for at holde i p-huset, hvis de møder i de tidsrum, hvor porten er åben. Adgangskortene laves ved personligt fremmøde (til fotografering) ved Annette Flintegaard, ejendomssektionen, hverdage mellem 10.00 og 13.00 og sendes når kortene er produceret
 

 • Hvad sker der med akutpladserne?

Akutpladserne fastholdes som de er i dag. Det betyder, at der fortsat er særskilte parkeringspladser til personale med vagt fra hjemmet, men først når dagtjenesten er overstået. De kan således ikke benyttes ifm. dagtjeneste.
 

 • Hvordan ved man om p-huset er fyldt op?

Der er en tæller ved p-huset, der registrerer, hvor mange ledige pladser der er tilbage. Dermed undgår man at skulle hele vejen op og ned igen, uden at finde en plads.
 

 • Hvis p-huset er fyldt op, hvor kan man så holde?

Hvis p-huset og alle andre personale p -pladser er fyldt, vil de øvrige medarbejdere skulle holde på vejene omkring sygehuset.

Optællinger viser dog, at det antal pladser, der tilbydes til medarbejdere dækker behovet på travle vinterhverdage, hvor det formodes, at der er flest medarbejdere, der benytter bilen på arbejde.

Vejene omkring sygehuset er offentlige veje, hvilket betyder at det er Svendborg kommune samt politiet, der vurderer på, om parkering langs vejene er problematisk. Politiet har indenfor de seneste år gjort parkering forbudt på dele af vejene, hvilket må betyde, at politiet har vurderet, at parkering på de øvrige veje er acceptabelt. 
 

 • Hvem kan holde på pladserne i terrænet?

Medarbejderne kan kun benytte de pladser, som er angivet på ovenstående oversigtskort. Det skyldes, at generalplanen vil medføre ændringer omkring pladserne langs banen, hvor medarbejdere tidligere har kunnet parkere efter kl. 14.  Når generalplanen er på plads, vil vi overveje mulighederne for at parkere i terrænet i perioder, hvor der ikke er mange patienter.
 

 • Hvor må man holde i weekenderne?

I weekenderne skal medarbejdere holde i p-huset, og på de pladser i terrænet vist på ovenstående oversigtskort..
 

 • Hvad gør man, hvis adgangskortet ikke virker

Har man i dag et adgangskort, der virker til Svendborg Sygehus, vil det også virke til p-huset. Er man i tvivl, om det virker, kan man afprøve sit kort ved hoveddøre, der ligesom p-huset vil være en del af ”grundpakken” for alle aktive adgangskort lavet i Svendborg.

Virker kortet ikke, kan man få lavet nyt adgangskort, alle hverdage mellem 10.00 og 13.00, ved personligt fremmøde hos Annette Flintegaard, ejendomssektionen.
Eter kl. 23 kan man henvende sig til FM (Teknisk Afdeling) eventuelt via Receptionen/informationen.
 

 • I hvilke tidsrum er portene åbne?

Porten ved indgangen er åben i hverdage fra kl. 6.30 – 8.00 og 14.30 – 15.30, den åbnes i øvrige tidsrum med medarbejdernes adgangskort, mens porten ud af p-huset åbnes automatisk via en sensor. Disse tidsrum kan justeres, hvis det viser sig at være uhensigtsmæssigt. Portene lukkes i nogle tidsrum for at holde uvedkommende ude, og samtidigt holdes skidt også ude, så der ikke skal fejes i så stor grad. I Odense har man oplevet ræs op og ned i p-huset til gene for beboere tæt på p-huset. 

 • Er der videoovervågning af p-huset?

Ja, der vil være videoovervågning ved ind- og udgang samt ved trappeopgangen. Der bliver skiltet med det.
 

 • Skal man fortsat bruge p-mærkatet i frontruden?

Mærkatet, medarbejdere ved Svendborg Sygehus i dag har i frontruden, behøves ikke i p-huset, fordi der som udgangspunkt ikke kontrolleres af Europark. Dog vil det fortsat skulle benyttes, hvis man benytter en af pladserne på terrænet, som medarbejdere må benytte, skal til Sygehusenheden Ringe eller har vagt fra hjemmet og skal benytte en af akutpladserne.. 

 • Tilladelser til Voldgades parkeringsplads

Alle tilladelser gælder frem til 31. januar 2013. ). Derefter kan de ikke længere bruges og kan smides ud.
 

 • Hvor høje må køretøjer i p-huset være?

Ved indgang og udgang er højden 2,20 m.
På de fire nederste dæk er der ventilationsaggregater, hvor højden under er 2,10 m. Biler over 2,10 m frarådes derfor at færdes i p-huset, men kan godt parkere på de pladser, hvor der ikke hænger ventilationsaggregater.
På øverste dæk vil der blive sat solfangere op. Højden under solfangerne er 1,60 m. Køretøjer over 1,60 m kan derfor ikke færdes på øverste dæk.
 

 • Kan man få lavet ekstra adgangskort til bilen?

Nej. Det er et nøglekort, og det skal opbevares sikkert, som ens nøgle til bilen eller hjemmet.
 

 • Må man holde på parkeringen ved sygeplejeskolen?

Medarbejdere ved sygehuset kan fremadrettet ikke holde ved sygeplejeskolen.
Parkeringspladsen ved sygeplejeskolen administreres af sygeplejeskolen og forventes at blive underlagt andre regler end parkeringsområderne ved Svendborg Sygehus.
 

 • Hvor kan vikarer parkere?

Vikarer har ikke adgangskort, så de kan kun holde i P-huset i de tidsrum, hvor porten er åben. De kan få udleveret et mærkat til frontruden, så de kan benytte medarbejderpladserne i terrænet.
 

 • Er der parkering til beboerne i lægeboligerne? 

Beboerne i lægeboligerne kan benytte personaleparkeringspladserne, da de er ansatte ved Svendborg Sygehus. Desuden kan de benytte pladserne ved boligerne udenfor betalingsperioden.Har du en kommentar til ovenstående

Artiklens overskrift:

Kommentar:

Navn og adresse
(din e-mailadresse genereres automatisk):


Siden er sidst opdateret: 25-05-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring