Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Henvisning af patienter til hyperbar oxygenbehandling

 • Tidligere sygehistorie

 • Aktuel sygehistorie med oplysning om relevant udredning og behandlingsforsøg.

 • Oplysning om patienten plejer at have ”problemer med trykudligning” til mellemøre

 • Oplysning om patienten har klaustrofobi

 • Hvilke bidiagnoser patienten har

 • Hvilken medicinsk behandling patienten aktuelt får. Medicinliste med præparaternes generiske navn skal vedlægges

 • Der skal med henvisningen foreligge en kopi af beskrivelse af et røntgen af thorax, der maximalt må være 6 måneder gammelt

 • Er patienten hjertesyg, skal der foreligge EKG og kopi af svar på ekkokardiografi, der ikke må være mere end 6 måneder gammelt

 • Har patienten pacemaker, skal der foreligge oplysninger om type og om den tåler hyperbare forhold

Henvisning med manglende oplysninger vil blive returneret.

Patienter med kroniske diabetiske fodsår vil eventuelt kunne blive indkaldt til mikrocirkulatorisk udredning med henblik på at udelukke okklusiv lidelse før eventuel HBO-behandling.

Kontraindikationer

 • Svær KOL

 • Svært hjertesvigt

 • Emfysematøse bullae på røntgen af thorax

 • Pneumothorax

 • Aktiv cancersygdom

 • Bleomycinterapi i sygehistorien

 • Antabus behandling

 • Graviditet

 Patienterne henvises alene via en hospitalsafdeling

 • Behandlingen er ambulant. Hvis patienten skulle have behov for indlæggelse under behandlingen, påhviler det stamafdelingen at sørge for sengeplads.

 • HBO modtager udelukkende patienter, der lægeligt set er færdigudredt.

 • Stamafdelingen er ansvarlig for patientens almene medicinske behandling.

 • I tilfælde af rygning tilrådes patienten at ophøre med dette i behandlingsperioden for at opnå optimalt resultat. Som minimum frarådes det at ryge 2 timer før og 2 timer efter hver behandling.

 • Behandlingen vil typisk strække sig over 4-6 uger.

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 21-01-2020 af Odense Universitetshospital.