Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Hjælp til forskning

Oversigt over forskerstøttefunktioner for forskere på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus findes i

"Vejviser for forskere"
 

Derudover ydes hjælp til: 
 

Biobank, databaser og randomisering
OPEN - Odense Patient data Explorative Network
, understøtter forskningen på afdelingerne med en række faciliteter fx biobank, databaser, registersamkøring (autorisation til Danmarks Statistik), web-randomisering mm.

Økonomi og regnskab
Forskerservice i Regnskabsafdelingen yder hjælp til bl.a.:

 • Rådgivning om og bistand til budgettering af forskningsprojekter forud for ansøgning
 • Vejledning om den økonomiske administration af projekterne
 • Administration af forskningsmidler på forskningskonti
 • Bogføring og økonomiopfølgning
 • Udarbejdelse af regnskaber på de enkelte forskningskonti jf. de retningslinjer, som bevillingsgiver har opstillet for selve bevillingen
   

Litteratursøgning og bibliometriske analyser
Videncentret
 yder hjælp til:

 • Undervisning og vejledning i principper for sundhedsvidenskabelig litteratursøgning
 • Systematisk litteratursøgning i bibliografiske databaser samt vejledning heri
 • Hjælp til brug af referencehåndteringsprogrammer (EndNote mfl). 
 • Udarbejdelse af akademiske forskningsanalyser.
 • Hjælp til bestemmelse af H-index og lignende forskningsindikatorer.
 • Bibliometriske services, herunder publikationsstrategisk rådgivning baseret på Den Bibliometriske Forskningsindikator og forskellige andre bibliometriske indikatorer. 
   

Strategisk udvikling og forskningspuljer
Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV
 sekretariatsbetjener blandt andet forskningsråd i Odense og Svendborg. Afdelingen varetager herunder administrationen af ansøgningerne til forskningspuljerne, samt øvrige puljer. Derudover deltager afdelingen i udarbejdelsen af forskningsstrategier, nyhedsbreve, samt medvirker i forskningslederrunder samt står for OUH´s medvirken i Forskningens Døgn.
 


Link Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV
Afdelingen sekretariatsbetjener blandt andet forskningsråd i Odense og Svendborg, og varetager herunder administrationen af ansøgningerne til forskningspuljerne. Derudover deltager afdelingen i udarbejdelsen af forskningsstrategier og forskningsberetninger, deltager i forskningslederrunder samt står for OUH´s medvirken i Forskningens Døgn.
Link OPEN - Odense Patient data Explorative Network
OPEN er som forskningsinfrastruktur og biobank en vigtig brik i OUHs forskningsstrategi og er sat i værk i nært samarbejde med Klinisk Institut under Syddansk Universitet. OPENs formål er at fremme den kliniske forskning på OUH og derved bidrage til at forskningsstrategiens mål bliver realiseret, dette gøres ved at understøtte forskningen på afdelingerne med en række faciliteter fx biobank, databasestruktur, registersamkøring (autorisation til Danmarks Statistik), web-randomisering mm. OPENs faciliteter er ikke kun forbeholdt OUH, men kan anvendes i hele Region Syddanmark og OPEN optager således projekter fra samtlige af regionens hospitaler.
Link Økonomi og Planlægning
Økonomi og Planlægning
Link Videncentret
Videncentret Videncentret er et offentligt forskningsbibliotek, der blandt andet kan hjælpe dig med personlig vejledning i informationssøgning til dine opgaver og projekter.

Siden er sidst opdateret: 19-12-2018 af Odense Universitetshospital.