Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Biokemi 2

I Biokemi 2 udføres helt centrale funktioner, som særligt vedrører behandling af blodprøve - den såkaldte præanalytiske fase.

Fra Biokemi 2 styres afdelingens ambulatorium, der tager blodprøver og EKG-optagelser for Odense Universitetshospitals
ambulante patienter. I ambulatoriet foretages også specialundersøgelser som oral glukosetolerance-test.

En anden central Biokemi 2-funktion er planlægning og udførelse af prøvetagning for hele Odense Universitetshospital - specielt på skadestue/modtagelse og akutte medicinske afsnit samt på andre afdelinger i forbindelse med de daglige runder til hospitales mange kliniske afdelinger. Selve prøvetagningen udføres af alle bioanalytikere og laboranter tilknyttet Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Biokemi 2 arbejder med automatiseringsprocesser for at mindske tiden fra selve prøvetagningen til den biokemiske analyse. I dag bruges der mere tid på at få blodprøven frem til laboratoriet end på selve analysen. Derfor arbejder Biokemi 2 med automatisk sorterings- og udpipetterings-apparatur, ligesom afdelingen også deltager i udvikling af nye løsninger, herunder brug af robotter. 

Kvalitetssikring af de såkaldte POCT-analyser, som omfatter analyser udført på patientnært udstyr (f.eks. glukose, syre-base og INR-målinger), varetages af Biokemi 2 i samarbejde med de pågældende afdelinger.

Endelig er kontakt med Almen praksis forankret i Biokemi 2, og aktuelt pågår et samarbejde om temperaturmåling af blodprøverne taget i almen praksis, ligesom rationel brug af blodprøveanalyser er et af de væsentlige områder, der arbejdes med.


Siden er sidst opdateret: 04-12-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring