Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Biokemi 1

I Biokemi 1 foretages den største del af afdelingens analyseproduktion! Ud over disse high throughput kemi og immunkemi analyser, håndteres også specialanalyser inden for områderne hormoner, tumormarkører, allergi og paraproteinæmi, samt en række mindre analyseområder.

I sommeren 2017 har Biokemi 1 implementeret et helt nyt analyseudstyr til high-thoughput analyserne. Udstyret der hedder Cobas 8000 er fra Roche og håndterer ved opstarten cirka 100 forskellige analyser. I 2018 forventes yderligere 5-10 analyser overflyttet til dette udstyr.

På trods af de nye store analyseplatformes kapacitet og alsidighed, er der stadig behov for andre og mindre platforme til at udføre specialanalyserne.

Udviklingen i befolkningens sammensætning, og et øget krav til flere og hurtigere behandlinger stiller konstant øgede krav til såvel antal, måling samt svartider på blodprøver. Analysebehovet er samtidigt stigende på grund af krav om hurtigere patient- og behandlingsforløb.

Efterspørgslen på analyser afhænger ikke alene af samfundsudviklingen, men også af om lægerne gennem teknologisk udvikling har den rette adgang til patientens tidligere blodprøvesvar. I Region Syddanmark sigter man løbende mod hurtigere patientforløb, hvorfor Biokemi 1 løbende arbejder mod at mindske svar- og ventetider på blodprøver.  






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 05-12-2017 af Odense Universitetshospital.



Tilgængelighedserklæring