Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og akkreditering

Kvalitetsmodellen er et nationalt program for kvalitetsvurdering, der har til formål at fremme kvaliteten af patientforløbene i sundhedsvæsenet.
Det skal ske gennem måling og vurdering af kvaliteten af sundhedsydelserne, resultaterende i en akkreditering.
Deltagelse i Den Danske Kvalitetsmodel er obligatorisk for offentlige sygehuse. Efterhånden vil kvalitetsmodellen blive udvidet til at omfatte alle udbydere af offentlige finansierede sundhedsydelser.

Kvalitetsmodellen er baseret på et fælles vurderingsgrundlag bestående af en række standarder med tilhørende indikatorer og en struktureret evaluerings- og afrapporteringsproces.
Standarderne omfatter generelle og sygdomsspecifikke forløbsstandarder vedrørende kliniske aktiviteter og organisatoriske standarder vedrørende bagvedliggende forhold og processer.
Standarderne og indikatorerne tager afsæt i eksisterende materiale fra en række landsdækkende kvalitetsprojekter og etableres i et samarbejde mellem faggrupper, brugere og andre interessenter, bistået af international konsulentbistand.

Kvalitetsmodellen er udsprunget af økonomiaftalerne for 2002 og 2003 mellem Regeringen og Amtsrådsforeningen/Hovedstadens Sygehusfællessskab og indgår som et centralt initiativ i Sundhedsstyrelsens Nationale Strategi for Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet fra 2002.

I juni 2005 etableredes Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet - IKAS -  som selvejende institution til varetagelse af den fortsatte udvikling og drift af Den Danske Kvalitetsmodel.


Siden er sidst opdateret: 06-11-2012 af Odense Universitetshospital.