Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Henvisningsvejledning og henvisningsblanket

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik modtager patienter til undersøgelse efter henvisning fra praktiserende læger/speciallæger, andre sygehusafdelinger, kliniske psykologer, fagforeninger samt tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Henvisningen kan enten modtages på de af sundhedsvæsenet anvendte formularer eller den pdf-henvisning, der ligger sammen med dette dokument.

 

Hvis henvisningen ikke er fra egen læge, skal der medsendes samtykke fra patienten, hvis man som henviser ønsker kopi af journalen.

 

Henvisningen bør indeholde oplysninger om:

 • Patientdata såsom navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer
   
 • Den helbredsmæssige problemstilling
   
 • Hvilke arbejdsbelastninger, der formodes at være årsagen til patientens symptomer
   
 • Med hvilket formål undersøgelsen ønskes foretaget, for eksempel vurdering af årsagssammenhæng, forslag til behandling, rådgivning vedrørende arbejdsfastholdelse/tilbagevenden til arbejdet, anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
   
 • Patientens arbejdsforhold (fag, virksomhed)
   
 • Sociale konsekvenser af sygdommen (sygemelding, arbejdsløshed, revalidering)
   
 • Om lidelsen er anmeldt som en arbejdsskade
   
 • Eventuel igangsat behandling
   
 • Oplysninger om henviser. Hvis du har et ydernummer, skal det figurere på henvisningen 

 

 •  

Siden er sidst opdateret: 05-06-2018 af Odense Universitetshospital.
Mere information

PDF dokument henvisningsblanket