Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Nøgletal for OUH

OUH Odense Universitetshospital   Svendborg Sygehus behandler patienter fra Fyn for en række almindelige sygdomme.

På universitetshospitalet i Odense behandles også patienter fra resten af Danmark og i nogle tilfælde fra udlandet  for komplicerede lidelser som f.eks.: hjerte-karsygdomme, kræft og replantationer af fingre, hænder m.v.

Andre områder, hvor OUH er førende, er fx allergi, vanskelige sår, diabetes, pædiatri, behandling af lidelser i spiserøret, infektionssygdomme samt gigt- og bindevævssygdomme.

Læger fra flere højtspecialiserede afdelinger arbejder ofte sammen om at behandle én patient, og tanken om at samle flere behandlinger under ét for at forstærke et behandlingstilbud har ført til flere centerdannelser, som har vakt opmærksomhed, nationalt og internationalt.
 


 

Behandlingskapacitet  
Antal normerede senge: 1.013
Antal behandlinger i 2018: Ca. 1.000.000 ambulante besøg
  Ca. 100.000 udskrevne patienter
   

Forskning

 
Odense og Svendborg (2017) 100 professorer
  62 adjungerede professorer
  116 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
 

257 ph.d.-studerende

   
Uddannelse 24 forskellige uddannelser
   
Økonomi  
Budget i 2018: 6,6 mia. kr.
   
Antal fuldtidsansatte marts 2017

8.523

Odense ca. 7.300
Svendborg ca. 1.200
   
De største personalegrupper:  
Sygeplejersker 2.969
Læger 1.448

Øvrigt plejepersonale

650
Lægesekretærer 736
Bioanalytikere 537
Terapeuter 188
Service- og rengøringsassistenter 1181
Ansatte i stabs- og serviceafdelinger 411
Elever, løntilskud og fleks/skånejobs 403

 


Siden er sidst opdateret: 19-04-2018 af Odense Universitetshospital.