Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Nøgletal for OUH

OUH Odense Universitetshospital   Svendborg Sygehus behandler patienter fra Fyn for en række almindelige sygdomme.

På universitetshospitalet i Odense behandles også patienter fra resten af Danmark og i nogle tilfælde fra udlandet  for komplicerede lidelser som f.eks.: hjerte-karsygdomme, kræft og replantationer af fingre, hænder m.v.

Andre områder, hvor OUH er førende, er fx allergi, vanskelige sår, diabetes, pædiatri, behandling af lidelser i spiserøret, infektionssygdomme samt gigt- og bindevævssygdomme.

Læger fra flere højtspecialiserede afdelinger arbejder ofte sammen om at behandle én patient, og tanken om at samle flere behandlinger under ét for at forstærke et behandlingstilbud har ført til flere centerdannelser, som har vakt opmærksomhed, nationalt og internationalt.
 


 

Behandlingskapacitet  
Antal normerede senge: 1.064
Antal behandlinger i 2018: Ca. 1.100.000 ambulante besøg,
heraf 100.000 akut ambulante
 

Ca. 100.000 udskrevne patienter med i alt ca. 375.000 sengedage.

   

Forskning

 
Odense og Svendborg (2017) 100 professorer
  62 adjungerede professorer
  116 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
 

257 ph.d.-studerende

   
Uddannelse 24 forskellige uddannelser

 

Kliniske afdelinger

 

 

42 kliniske afdelinger

Økonomi  
Budget i 2018: 6,7 mia. kr.
   
Antal fuldtidsansatte juni 2018

8.714

Odense ca. 7.700

Svendborg

Nyborg og Ærø

ca. 900

ca. 110

   
De største personalegrupper:  
Sygeplejersker 3.099

Læger

Jordemødre

1.448

135

Øvrigt plejepersonale

576
Lægesekretærer 988
Bioanalytikere 551
Terapeuter 194
Service- og rengøringsassistenter 1298
Ansatte i stabs- og serviceafdelinger 346
Elever, løntilskud og fleks/skånejobs 150

 


Siden er sidst opdateret: 15-06-2018 af Odense Universitetshospital.