Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nyt fra afdelingen


Link Vil du være med til at gøre en forskel for patienter på Svendborg Sygehus?
Svendborg Sygehus søger frivillige til IT-assistenten, der kan hjælpe patienter og pårørende med IT-relaterede problemer.
Link Droner skal flyve blodprøver og læger mellem fynske sygehuse
Det kan sikre bedre behandling og spare det danske sundhedsvæsen for næsten 200 millioner kroner om året.
Link OUH ansætter ny stabschef fra Sundheds- og Ældreministeriet
Anna Skat Nielsen er ny stabschef for Klinisk Udvikling. Hun kommer fra en stilling som kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet, Center for Lægemidler og Internationale Forhold.
Link Er forbedringsmodellen også for læger?
Følg livedebat 28. november klokken 8.00 til 8.45
Link OUH-forskningsleder fik foretræde for ni statsministre
Var af statsministeren udpeget som én af tre danske eksperter
Link OUH markerer Stop Tryksårsdag
For 5. år i træk markerer Odense Universitetshospital International Stop Tryksårsdag med en temadag den 15. november 2018. Temadagen er åben for alle, som arbejder med forebyggelse af tryksår på sygehus og i de fynske kommuner.
Link Internationale forskere holder 5. september oplæg om præhospital simulationstræning
Tilmelding ikke nødvendig
Link Fynboerne vil have forskning i stofskiftesygdom
Vinderen af Et Sundere Fyn 2018 fik over halvdelen af stemmerne
Link Nu kan du stemme: Hvem skal have én million kroner til sin forskning?
Afgiv din stemme senest 23. april kl. 18.55
Link To OUH-tiltag nomineret til regional frivillighedspris
NIA-sygeplejersker og patienter i forskningsråd
Link Hvad synes du: Hvem skal modtage én million kroner til forskning?
Mød forskerne og deres projekter
Link OUH fremhævet på verdens største konference om Sundheds-IT
OUH har igen i år deltaget i verdens største konference om sundheds-IT og -teknologi, den såkaldte HIMSS-konference, for at finde nye samarbejdspartnere og ideer til den syddanske teknologiudvikling. Både konferencens øverste ledelse og Apple brugte OUH og Syddanmark som et godt sundhedsteknologi-eksempel.
Link Tore Christiansen ny Managing Director for Danish Diabetes Academy
Har til huse på OUH
Link Patient- og pårørenderepræsentant Tanja Kromann Clausen udtræder af OUHs forskningsråd
Pladsen vil snarest blive slået op
Link Vil du være borgerens stemme i OUHs arbejde med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO)?
Vi inviterer nu patienter til at blive medlemmer af Program-ledelsen for PRO, som er et mødefora på hospitalet, der indtil nu har været forbeholdt OUH ansatte.
Link Amerikansk prestigemagasin besøger torsdag OUH
Chefredaktøren på The New England Journal of Medicine får 12. oktober en introduktion til OUH’s forskningsmiljø og Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V’s arbejde med vågne respiratorpatienter.
Link Svendborgs borgere skaber fremtidens sundhedstilbud
OUH er med, når Svendborg den 1. oktober 2017 bliver verdens første brugerorienterede testby for sundhedstilbud. Det sker, når projektet eHealth City Svendborg lægger fra land.
Link Markerer I Organdonationsdagen 14. oktober?
Tilmeld jeres arrangement på den nationale eventkalender senest 14. august.
Link Gratis inspirationsarrangement: Mød IBM Watson
Få inspiration til, hvordan kunstig intelligens kan bruges i det Syddanske sundhedsvæsen. Gratis inspirationsarrangement i Forskerparken, Odense, 26. september 2017 kl. 09.30-16.
Link Gratis konference: Hvordan ser det digitale sundhedsvæsen ud om 10, 20 eller 30 år
Onsdag 6. september 2017 inviterer Syddansk Sundhedsinnovation det sundhedsfaglige personale fra regionens sygehusenheder, almen praksis, patientforeninger og kommuner samt administrativt personale i kommuner og regionen til en gratis konference i Forskerparken i Odense.
Link Brasiliansk sundhedsministerium besøgte OUH
Her hørte de bl.a. om arbejdet med PRO og den elektroniske kommunikation med primærsektoren.
Link OPEN Registry: Fra idé til Projekt
OPEN indbyder hermed til registerkursus i efteråret 2017
Link 2 mio. til scanningsrobot
Forskere fra OUH og SDU har netop fået bevilget to mio. kr. til at arbejde videre med en robot til ultralydsscanning af patienter med leddegigt.
Link Saudiarabiske indtryk fra OUH
Otte medicinstuderende fra Saudi-Arabien har netop sagt farvel, efter fire uger på OUH.
Link Lundbeckfonden inspicerer neuroforskning på OUH og SDU
Læs det omfattende materiale, som Brain Prize-Lundbeckfonden fik udleveret i forbindelse med besøget 12. juni.
Link Specialisering eller breddefaglig?
Fire temadage skal sætte fokus på forskellige områder i den nye sygeplejestrategi 2016-18. Emnet for den første var dybde og breddefaglighed. Hvordan rummer man begge dele uden at kvaliteten går tabt, og skal man det?
Link Fra kontrol til forbedringer
OUH skaber en ny kvalitetsorganisation, som efter nedlæggelsen af Den Danske Kvalitetsmodel skal prioritere ud fra patientpyramiden.
Link Svendborgs hjertepatienter skal være PROaktive
PRO-puljeprojekt skal afdække, hvordan man med Patient Reported Outcome kan optimere forløbet for hjertepatienter i rehabilitering på tværs af sektorer.
Link OUH-sygeplejersker til kongres i Barcelona
OUH’s sygeplejersker var flot repræsenteret til verdens største internationale event for sygeplejersker; International Council of Nurses Congress, der blev afholdt i Barcelona fra 27. maj til 1. juni.
Link OBS Vær opmærksom ved brug af chlordiazepoxid
Vær opmærksom ved brug af chlordiazepoxid i akut behandling af alkoholabstinens
Link Forbedringsarbejde: Kortere ventetid for udredning for nyhenviste epilepsipatienter
Kompetenceløft af yngre læger, udførlige tilsynsnotater og en mere struktureret visitationsproces er nøgletiltag identificeret i en forbedringsworkshop.
Link Hvad er vigtigt for dig?
6. juni markerer sundhedsprofessionelle verden over betydningen af at sætte patienten først og lytte til deres ønsker og forventninger. Tilmeld jer senest 22. maj.
Link Potentiale: 336 flere prostatapatienter gennem klinikken hvert år
Ledere og medarbejdere har via en forbedringsworkshop fundet en hurtigere proces fra patienthenvisning til svar på biopsi
Link Prostatakræftpatienter skal have hurtigere biopsi-svar
Kom til Report Out fra forbedringsworkshop om prostatakræftforløb fredag den 5. maj klokken 12.00 i Kirkesalen
Link Fynboerne ønsker forskning i effekten af frivillige førstehjælpere
Mere end 12.000 borgere gjorde deres stemme gældende, da OUH bad dem uddele op til 1 million kroner i forskningsmidler.
Link Et Sundere Fyn: Stem inden mandag kl. 20.00
Du kan stadig nå at stemme på, hvilket forskningsprojekt, der skal have op til én million kroner af OUH’s forskningsmidler.
Link OUH skærper yderligere fokus på ernæring
Temadag om mad og ernæring bliver permanent, og der indføres halvårlige erfa-møder for er-næringsteams og -ressourcepersoner.
Link Afstemningen er åben: Hvad skal OUH forske i?
Fem projekter om henholdsvis brystkræft, hjertestop, leddegigt, diabetes, stofskiftesygdomme samt muskel- og knoglestyrke hos børn er i spil til at modtage op mod 1 million kroner i forskningsmidler.
Link Virkeligheden er ikke altid helt, som vi tror
Video: Med oversygeplejersken på forbedringsarbejde
Link Åbent hus 29. april 2017 kl. 13:00-16:00
Kom og oplev Odense Universitetshospital uden for "normal" åbningstid og få en snak med afdelinger, direktører og politikere.
Link Fynboerne skal stemme om 1 million kroner i forskningsmidler
Sammen med SDU og TV2 Fyn søsætter OUH et nyt initiativ, som skal inddrage borgerne mere i den lokale sundhedsforskning.
Link Bliv Innovationsagent
Vær med til at skabe mere innovation med fokus på brugerinddragelse.
Link Mere indbydende ventearealer på Odense Universitetshospital
Med fem millioner kroner fra regionsrådet er ventearealerne på hospitalet blevet frisket op og tilbagemeldingerne fra patienterne er positive.
Link Thomas Hertel konstitueret som uddannelseschef
Thomas Hertel konstitueres per 1.2.2017 i stillingen som uddannelseschef i afdelingen for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse for en 12 måneders periode.
Link 500.000 prøver i OPEN biobanken
Læs mere om, hvordan du kan anvende det kæmpe forskningspotentiale.
Link Borgerafstemning om forskningsmidler
Indstil inden 15. februar dit borgerinddragende forskningsprojekt til banebrydende partnerskab mellem OUH, SDU og offentligheden.
Link Læge, bager, it-supporter, sygeplejerske, redder, radiograf....
Elever fra de to Vollsmose skoler Abildgårdskolen og H.C.Andersen Skolen mødte mandag medarbejdere fra OUH for at høre om fremtidige karrieremuligheder på OUH.
Link Foredrag om uspecifikke immunmodulationer ved vacciner
Foredraget ved professor hos OPEN, Christine Stabell Benn, finder sted 11. januar i the Danish IAS konferencelokale.
Link Mere indbydende ventearealer på Odense Universitetshospital klar
De første af i alt 157 ventearealer er klar, resten kommer på plads i begyndelsen af 2017.
Link Hurtigere flow og røntgensvar i FAM Odense
Blandt andet en hurtigere dialog mellem FAM og radiologisk afdeling skal halvere tiden fra første behandling i FAM til endelig udredning.
Link Ny stuegang skaber bedre patientflow
Blandt andet leverer Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi nu blodprøvesvar tidligere på dagen.
Link Sikker medicinering
Patientsikkerhed og sikker medicinering hænger uløseligt sammen. Men der er mange fejlkilder på området - blandt andet når patienten udskrives.
Link Prostatakræftpakkeforløbet på OUH afkortes med 18 dage
En fokuseret indsats i regi af Den Syddanske Forbedringsmodel vil give patienter med mistanke for prostatakræft langt færre søvnløse nætter.
Link Nyt fra det generiske koncept Sikkert Patientflow
1,6 millioner kroner øremærkes i 2017 og 2018 til central flowfunktion i FAM Odense.
Link Temadag om stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Temaerne stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan være vanskelige at få greb om. Temadagen giver ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter et fælles udgangspunkt for fremadrettet at arbejde præcist og kvalificeret med at skabe gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen.
Link Nyt site skal bidrage til bedre patientinddragelse
PROMpartner.dk kan inspirere til, hvordan sundhedspersonale involverer patienter mere i egen behandling.
Link Ny stabschef i KFIU
Marie Lund bliver ny stabschef i Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse. Hun kommer fra en stilling som stabschef med ansvar for Kvalitet og Kommunikation på Sygehus Sønderjylland.
Link Stormøde om Sikkert Patientflow
’Sikkert Patientflow’ har været en del af afdelingernes hverdag på OUH siden januar. Et princip, der er kommet for at blive, viser evalueringer, der var oppe at vende på et stormøde i september.
Link Fuld fokus på kortere ventetid i FAM
Maksimalt en times ventetid i skadessporet i FAM Odense for 95 procent af patienterne. Det er den første konkrete målsætning for OUH’s arbejde med forbedringsmodellen.
Link Opgraderingen af ventearealerne i Odense er i gang.
Arbejdet starter i højhuset og går derfra til Vestfløjen og D-bygningen.
Link OUH har central rolle i festival for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi
Hospitalet er med i styregruppen og arrangerer konferencer om telemedicin og hospitalshygiejne.
Link OUH giver patienter medbestemmelse over forskningen
Som noget nyt får patienter og pårørende plads i OUHs forskningsråd. De skal være med til at bestemme, hvilken type forskning hospitalet skal lægge vægt på.
Link Alle ventearealer på Odense Universitetshospital forbedres i efteråret
Inspirationsmøder skal give personalet tips til, hvordan de kan understøtte patientens oplevelse i de nye rammer.
Link Husk det sociale element omkring måltidet.
Billedreportage fra temadag på OUH om mad og ernæring
Link God mad uden afbrydelser
Sygehusmad skal serveres med omtanke, og patienterne skal have ro til at indtage den.
Link Husk temadag om Mad og Ernæring 30. august
Du kan stadig nå at tilmelde dig det gratis arrangement.
Link Informationsmøde om Det Frie Forskningsråds opslag E2016 og F2017
Link Opslag: Midler til oprettelse af nyt eliteforskningscenter på OUH
Ansøgningsfristen til 1. runde er den 1. november 2016 kl. 12.00
Link Stabschef Jesper Risom skal til Styrelsen for Forskning og Innovation
Stabschef Jesper Risom fratræder sin stabchef-stilling for KFIU på OUH for at blive kontorchef i sekretariatet for Det Frie Forskningsråd, der fra 1. november flytter til nye lokaler i Odense.
Link Tilmelding til temadag om Mad og Ernæring er åbnet
Tilmelding til temadag om ”Mad og Ernæring” den 30. august på OUH er netop åbnet på Plan2Learn. Husk at det er ”Først til mølle”-princippet
Link Opslag af prægraduatpulje
Opslaget omfatter i denne runde op til 10-11 stipendier á 60.000 kr., og ansøgningsfristen er 13. maj 2016
Link Tiltrædelsesseminar for Josep Roca, professor i telemedicin og innovation fra Barcelona
Torsdag d. 21. januar 2016 afholdes tiltrædelsesseminar for adjungeret professor Josep Roca fra Barcelona. Seminaret afholdes fra kl. 14.00-16.00 i auditoriet på J.B. Winsløws Vej 25. Torsdag d. 21. januar 2016 afholdes tiltrædelsesseminar for adjungeret professor Josep Roca fra Barcelona. Seminaret afholdes fra kl. 14.00-16.00 i auditoriet på J.B. Winsløws Vej 25. Torsdag d. 21/1 fra kl. 14-16 afholdes tiltrædelsesseminar for professor Josep Roca fra Barcelona. Alle er velkomne.
Link Overlægerådets Forskningsfond
Overlægerådets Forskningsfond er nu i opslag, og ansøgningsfristen er 10. december 2015.
Link Hjertestopundervisning via e-learning
Direktionen besluttede i foråret at implementere e-learing som metode til undervisning i hjertestopbehandling suppleret med et praktisk ”hands on” kursus.
Link Støtte til biomedicinsk forskning
Så er det nu, der kan søges støtte til klinisk og basal biomedicinsk forskning hos Novo Nordisk Fonden.
Link Ny strategi for patientsikkerhed
Læs om de elleve indsatsområder og/eller download hele stragien.

Siden er sidst opdateret: 05-03-2012 af Odense Universitetshospital.