Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Nyt Kørselskontor på OUH Odense Universitetshospital

Kontoret samler alt, der har med patienters transport at gøre: kørselsbestilling, refusion, afslag, kla­gebehandling, besvarelse af henvendelser, nordisk konvention samt koordinering af rejser for pati­enter, der skal behandles uden for Danmark.

FynBus_2_267x97_edited-1.jpg


Kontoret placeres organisatorisk i Facilities Management, hvor også den centrale reception og omstillingen er placeret. Fysisk etableres kontoret på Odense Universitetshospital i forhallen i bygning 1. Kontoret er bemandet allerede fra den 1. marts, men vil først begynde at booke kørsler den 1. maj. Perioden til den 1. maj vil blive brugt til at gøre klar til at overgå til nye systemer samt til oplæring af nyt personale.

Det er Region Syddanmark, der efter udbud af siddende patientbefordring har indgået samarbejde med de regionale trafikselskaber Sydtrafik og Fynbus. Det nye samarbejde medfører, at der skal implementeres et nyt bookingsystem, og derfor har direktionen besluttet at etablere et centralt kørselskontor, der skal dække sygehusene i Svendborg, Nyborg, Ringe og Odense Universitetshospital.

Hvad betyder det for den enkelte afdeling?

Siddende transporter til sygehusene på Fyn: Afdelingen skal i deres indkaldelsesbreve henvise patienter, der har behov for siddende patienttransport, til at ringe og bestille pati+enttransport hos Kørselskontoret – hvis de skal til behandling efter 1. maj 2012. Kørsler kan tidligst bookes 14 dage før behandlingsdato.

Hvis en patient er bestilt eller visiteret til siddende transport til sygehuset via Kørselskontoret, vil det fremover stadig være muligt for afdelingen elektronisk at bestille en returkørsel til patienten. Er patienten ikke visiteret til sygehuset via kørselskontoret, skal returkørslen bestilles af afdelingen via kørselskontoret pr. telefon.

Liggende transporter til patienter bosiddende i Region Syddanmark, som skal til eller fra offentlige sygehuse inden for regionen, skal fortsat bookes direkte hos AMK-vagtcentralen, af behandlende afdeling.

Transporter ud af regionen: Alle liggende og siddende kørsler af regionens patienter, som skal til behandling på offentlige sygehuse eller private samarbejdssygehuse uden for Region Syddanmark, skal fra 1. maj 2012 bookes via Kørselskontoret.

Visitering af patienter til behandling uden for Regionen overflyttes fra Regnskabsafdelingen (patientadmini­strationen) til kørselskontoret allerede 1. marts 2012, men telefonnumrene ændres ikke.

Nye instrukser for booking af patienttransport vil blive udsendt og lagt på infonet, umiddelbart inden sygehu­sene overgår til nyt bookingsystem og procedurer.

Har du spørgsmål om, hvad denne ændring har af betydning for din afdeling, så kontakt Christine Flyvholm, Facilities Management: christine.flyvholm@rsyd.dk.


Siden er sidst opdateret: 31-07-2014 af Odense Universitetshospital.