Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Undersøgelse/ behandling

Hvad sker der under besøget?

I forbindelse med jeres besøg i ambulatoriet, vil I blive mødt af en læge og en sygeplejerske.
Alle børn/unge får ved 1. besøg foretaget en almindelig børneundersøgelse, dvs. bliver lyttet på hjerte og lunger, mærket efter hævede kirtler samt vejet og målt.

Afhængigt af sygehistorien vil det enkelte børn/den unge herefter skulle undersøges nærmere med f.eks:

  • Blodprøve - foregår her i Børneambulatoriet
  • Podnig fra hals, sår eller lignende.
  • Urin-undersøgelse.
  • Røntgenundersøgelse - foregår efter henvisning til Røntgenafdelingen. Enkelte gange samme dag = akut, men ellers efter indkaldelse.
  • Lungefunktionsundersøgelse - pusteprøve, der  ligeledes foregår her i Børneambulatoriet.
  • Vejledning og information om sygdomme og behandling.
  • Vejledning i medicingivning.
  • Evt. medicinudlevering.

Der er afsat 45-50 min. til 1. besøg, og 20-25 min til efterfølgende besøg.
Der kan afhængig af barnets/ den unges sygehistorie og symptomer blive tale om flere opfølgende besøg, andre gange kan barnet/den unge afsluttes efter bare et enkelt besøg.

 

Forberedelse til besøget:
Forud for besøget er det vigitgt, at barnet/den unge er forberedt hjemmefra og har fået fortalt, hvad der skal ske under besøget.
Til dette kan især mindre børn have glæde af vores hjemmeside Mød H.C. And
Enkelte børn vil skulle udfylde en infektionsdagbog. Hvis dette er tilfældet, vil denne være vedlagt indkaldelsesbrevet.
Forældrene bedes hjemmefra have overvejet, hvad der for dem er vigtigt vi får talt om, og hvad de har af forventninger til besøget. 
 

Medbring:
Barnets Bog eller tilsvarende oplysninger om barnets/den unges længde og vægt.
Vaccinationskort
Evt. medicin.
Evt. tilsendt infektionsdagbog.


Prøvesvar:
Såfremt ikke andet er aftalt, vil I kun blive kontaktet enten skriftligt eller mundligt ang. svar på evt. blodprøver og andre undersøgelser, såfremt disse afviger fra det normale eller giver anledning til yderligere tiltag/ændret behandlingsplan.


Siden er sidst opdateret: 15-01-2015 af Odense Universitetshospital.