Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

HEKLA og HEKLA Styregruppens opgaver

HEKLA Styregruppe skal løfte opgaver til UML, hvor der er behov for en ledelsesmæssig drøftelse og beslutning i UML.

HEKLAs styregruppe mødes minimum 4 gange om året og refererer til UML på OUH.


Farmaceuter i HEKLA skal understøtte den praktiske udførelse af opgaver besluttet i Udvalget for Medicinering og Lægemidler (UML).

 

Eksempel på HEKLAs opgaver:
 

  • Klinisk farmaceutiske og klinisk farmakologiske audits, herunder opfølgning på møder i de afdelingsspecifikke fora, med henblik på at sikre en rationel, økonomisk forsvarlig, standardiseret og ensartet brug af lægemidler på OUH
  • Høringspart ved udarbejdelse af regionale rekommandationer eller andre relevante høringer om lægemiddelområdet
  • Indsats som forbedrer sikkerheden og kontinuiteten i hele medicineringsprocessen med særlig henblik på overgange mellem afdelinger og mellem primær og sekundær sektor
  • Udarbejde retningslinjer for medicinering på OUH
  • Monitorering af anvendelsen af FMK, herunder forslag til indsats til optimal brug af FMK
  • Lægemiddelskabeloner, indstillinger til UML ved behov for beslutning om skabeloners udformning
  • Opfølgning med forslag til indsatser, hvor der opleves behov i klinikken, f.eks. information, kvalitetssikring m.m.
  • Psykofarmakagruppens arbejde med rekommandationer og udarbejdelse af retningslinjer indenfor udvalgte indikationer
  • Restordrer
  • Vederlagsfri udlevering

HEKLA


Siden er sidst opdateret: 29-08-2018 af Odense Universitetshospital.