Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

HEKLAs opgaver

HEKLA's opgave er, at understøtte den praktiske udførelse af en del af Lægemiddelkomitéens opgaver:
 

 • Klinisk farmaceutiske og klinisk farmakologiske audits
 • Intervention overfor uhensigtsmæssig anvendelse af dyre, ikke-rekommanderede præparater
 • Intervention overfor uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcekrævende administrationsformer
 • Patientspecifik medicingennemgang
 • Mini-MTV af udvalgte dyre lægemidler
 • Tilstræbe kontinuitet og hensigtsmæssig medicinering internt på OUH og ved overgang mellem primær- og sekundærsektoren
 • Formidle viden om lægemidler
 • Koordinere og selv udarbejde skriftlig og elektronisk information om lægemidler til patienter og professionelle
 • Koordinere og selv varetage undervisning inden for lægemiddelområdet
 • Medvirke til at sikre sammenhæng og kontinuitet imellem rekommandationslister, behandlings-instrukser og andre medicinvejledninger på OUH og elektroniske kommunikations- og støttesystemer herunder medicinmodulet i Den Elektroniske Patientjournal
 • Vejlede i patientsikker anvendelse af Den Elektroniske Patientjournal
 • Deltage i overvågningen af utilsigtede hændelser på medicinområdet og medvirke til kerneårsagsanalyser, hvor dette har en generel betydning, samt bidrage til at udarbejde instrukser med henblik på at forbedre sikkerheden for patienter og personale
 • Følge op på, at OUH og de enkelte afdelinger lever op til kravene indenfor lægemiddelområdet i Den Danske Kvalitetsmodel
 • Følge op på implementeringen af behandlingsinstrukserne fra RADS og andre nationalt udmeldte forpligtelser inden for lægemiddelområdet
 • Undervisning af farmaceutstuderende fra SDU
 • Klinisk videreuddannelse af farmaceuter, akutmodul
 • M.m.

HEKLA


 


Siden er sidst opdateret: 06-10-2016 af Odense Universitetshospital.