Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Bioanalytikeruddannelsen

uda bioanalytikerudd
 
 
 

Bioanalytiker...

... tager man så blodprøver?

Ja, som bioanalytiker tager blodprøver, men det er kun en mindre del af alt det, man kan lave som bioanalytiker. Som bioanalytiker indgår man som en vigtig del af diagnosticeringen – det vil sige man fx laver analyser der kan være med til, at afgøre hvad patienten fejler. Bioanalytikere medvirker også til at forebygge sygdomme, kvalitetssikre, udvikle, forske og meget mere.

Bioanalytikeruddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse og opbygget af syv semestre. I semestrene kombineres teoretiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen med kliniske uddannelsesforløb på hospitalerne. Uddannelsen er en generalistuddannelse med seks specialer.

På OUH, Odense er det: Klinisk Biokemisk og Farmakologisk afdeling, Klinisk Immunologisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nuklearmedicinsk afdeling, Afdeling for Klinisk Patologi, Klinisk Neurofysiologisk afsnit.

På OUH, Svendborg er det: Klinisk Biokemisk Afdeling.

Afhængigt af dit speciale kan du have direkte patientkontakt, som fx ved blodprøvetagning, eller næsten udelukkende arbejde med analyse af prøver i et laboratorie. Undervisningen på afdelinger varetages af bioanalytikerundervisere. 

Uddannelse og Kompetenceudvikling på OUH varetager i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Bioanalytikeruddannelsen), koordinering, planlægning og afvikling af den kliniske uddannelse i henhold til gældende uddannelsesbekendtgørelse, studieordning og semesterbeskrivelser samt koordinering og fordeling af studerende på de kliniske uddannelsessteder således, at det for hver enkelt studerende sikres, at semestrets læringsudbytte kan opfyldes.
Yderligere information om uddannelsen, optagelse, adgangskrav m.m., se www.UCL.dk
Faglig organisation for bioanalytikere og laboranter i sundhedsvæsenet, se www.dbio.dk.
 

 
Kontakt
 

Uddannelseskoordinator

Pia Thinggaard Christensen
Telefon 3017 1882                                   

 

  

                             

   

 


Siden er sidst opdateret: 09-09-2020 af Odense Universitetshospital.