Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Nyheder


Link Søger raske mænd til forskningsprojekt
150 forsøgspersoner skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af skjult leversygdom.
Link Konference: Nyest forskning om stamceller til knoglegenkendelse. 22. September 2016
Få indblik i den nyeste forskning inden for stamceller til knoglegenkendelse, og hør hvad potentialerne er for anvendelse i behandling af en lang række sygdomme. Interreg-projektet Bonebank inviterer til international konference og giver et aktuelt overblik.
Link Ny forskningsstrategi for OUH
Forskning er kerneopgave for universitetshospital - ny strategi skal involvere mennesket i forskningen
Link Torkell Ellingsen udnævnt til adjungeret professor ved Århus Universitet
Speciallæge og professor Torkell Ellingsen fra OUH er blevet tilknyttet Aarhus Universitet og Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg som adjungeret professor.
Link Korrekt håndtering af forskningsdata
Kursus 10. maj om korrekt opbevaring og håndtering af forskningsdata inden for den gældende lovgivning
Link Korrekt håndtering af forskningsdata
Kursus for seniorforskere giver viden om blandt andet håndtering, opbevaring og behandling af forskningsdata inden for gældende lovgivning
Link OPEN Farmakoepidemiologisk seminar
Professor Suzanne Cadarette fra Leslie Dean Faculty of Pharmacy, University of Toronto, vil tale på "OPEN Farmakoepidemiologisk Seminar" den 8. Marts 2016.
Link Invitation til Åben Forskerdag
Igen i år holder Syddansk Universitet og Region Syddanmark Åben forskerdag. Det sker den 28. april 2016 på Trinity-Konferencecenter i Fredericia.
Link Novo Nordisk skolarstipendier
Ansøgningsfrist 1. april - det er muligt at søge allerede nu.
Link Symposium on Precision Medicine in the Region of Southern Denmark
Symposiet markerer etableringen af Center for Precision Medicine in Complex and Rare Diseases og giver et spændende overblik over visioner for brug af helgenomsekventering og biomarkører i forhold til præcisionsmedicin og individualiseret behandling.
Link Nyt fra Novo Nordisk Fonden
Flere muligheder for at søge forskningsmidler
Link Forskningsmidler fra Novo Nordisk
Annoncering af blandt andet Kliniske Forskerstipendium, Hallas-Møller Stipendium og PostDoc Stipendier til forskning i udlandet.
Link Lægemiddelstyrelsen på inspektion i OPEN
Inspektionen forløb positivt og OPEN ser frem til at modtage Lægemiddelstyrelsens rapport i januar 2016.
Link Ph.d.-puljen 2016
Odense Universitetshospitals ph.d.-pulje 1. runde 2016 er nu i opslag.
Link Inaugural seminar, Jonel Trebicka, February 5, 2016
On the occasion of the appointment of Jonel Trebicka as adjunct professor in gastroenterology and hepatology at the Department of Clinical Research and GALAXY kick-off, the Faculty of Health Sciences hereby invites you to attend a seminar
Link Stamcelle-symposium
OUH's nye Center for Regenerative Medicin bliver præsenteret på seminar 8. december i Winsløwparken
Link Invitation til inaugural seminar
Recent progress in brain tumor classification is the subject of adjunct professor Guido Reifenberger's inaugural seminar
Link Nyt om forskning
Læs om blandt andet tilbagefald efter kræft, patientinddragelse, forskningsnetværket OPEN og interventionsradiologi i den seneste udgave af Sund forskning.
Link Inaugural seminar - Olfred Hansen
Seminar on the occasion of Olfred Hansen’s appointment as clinical professor of radiotherapy at the Research Unit of Oncology
Link Opbygning af skemaer til dataindsamling
Forskningsnetværket OPEN afholder endags kursus i REDCap, der er et program til inddatering af kliniske forskningsdata.
Link Fem millioner til forskning på OUH
Opslag af pulje med frie forskningsmidler - ansøgningsfristen er 5. januar 2016.
Link Nye professorer ved hospital og universitet
Oktober og november byder på en hel række tiltrædelsesforelæsninger for nye professorer ved OUH og SDU.
Link Prægraduatpuljen i 2016
Som led i Odense Universitetshospitals forskningsstrategi udbydes nu skolarstipendiater for 2016
Link Sund forskning september 2015
OUH-nyhedsbrev klar med artikler om blandt andet blødende mavesår og brug af Wii-teknologi til at forebygge faldulykker
Link Forskningspulje i opslag
Rigshospitalets og OUHs forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger vedrørende højtspecialiserede funktioner, er nu i opslag
Link Ph.d-opslag og midler til gæsteforskere
Danish Diabetes Academy på OUH åbner nu for ansøgninger til støtte til ansættelse af udenlandske gæsteforskere og slår 13 ph.d.-stillinger op.
Link Årsrapport fra OPEN
Læs årsrapporten fra forskningsnetværket OPEN
Link Syv millioner kroner til hjælp til hjertepatienter
Forskere, IT-specialister, sundhedspersonale og patienter skal sammen udvikle en interaktiv platform til at opspore og behandle hjertesvigt.
Link Hør om brugerinddragelse på Åben Forskerdag
Region og universitet arrangerer iÅben Forskerdag i fællesskab - i år er temaet indragelse af brugerne i forskningen.
Link Foredrag i Forskningens Døgn
OUH-læger holder foredrag om kirurgisk behandling af tarmkræft, gigtforskning og en rejse ind i hjertet. Altsammen som led i Forskningens Døgn den 25. april 2015.
Link Cancerepidemiologisk seminar
OPEN arrangerer cancerepidemiologisk seminar den 12. maj 2015.
Link Registerbaseret klinisk-epidemiologisk forskning
Odense Patient data Explorative Network (OPEN) arrangerer i løbet af 2015 en serie på fire workshops over temaet register-baseret klinisk-epidemiologisk forskning.
Link Sund forskning
Læs om sund forskning i årets anden udgave af nyhedsbrevet fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
Link Udvikling for forskere
Forskere fra OUH i Odense og Svendborg kan søge om at få del i kompetenceudviklingspulje.
Link Fem millioner til fri forskning
Nu kan der søges om bevillinger fra OUH's egen pulje med frie forskningsmidler - ansøgningsfrist er 21. januar 2015.
Link Odense Universitetshospitals ph.d.-pulje 4. runde 2014 er nu i opslag
Ansøgningsfristen er d. 10. oktober 2014.
Link Nyt forskningssamarbejde mellem akutmedicinske afdelinger
Som de første i landet opretter Syddansk Universitet (SDU), Odense Universitetshospital (OUH) og resten af akutafdelingerne i regionen nu et bredt forskningssamarbejde.
Link Novo-støtte til biomedicinsk forskning
Novo Nordisk Fondens Læge- og Naturvidenskabelige komite indkalder nu ansøgninger til forskningsprojekter inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning.
Link Penge til fri forskning
Universitetshospital og universitet uddelte millioner fra fri forskningpulje og satte gang i nye ph.d.-projekter.
Link OUH forskning deltager i Forskningens Døgn
I forbindelse med Forskningens Døgn 2013 holder Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet en serie foredrag på Odense Rådhus, Flakhaven. Alle foredragene foregår i Rådhusets festsalen torsdag d. 2. maj 2013 mellem kl 16 og 19.
Link Invitation til Åben Forskerdag 2013
Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet og Region Syddanmark, sundhedsområdet har hermed den store fornøjelse at invitere til årets Åben Forskerdag den 25. april 2013 på Trinity ved Fredericia.
Link OPENs årsrapport 2012
I OPENs årsrapport 2012 kan du bl.a. læse om udvidelsen af OPENs faciliteter og udnyttelsen heraf, se antallet af publikationer udgået fra OPEN og få indblik i OPENs fremtidige mål…
Link Forskningen er OUHs lejrbål
Forskningslederne samlet til seminar for at drøfte forskningslederens rolle og sikre, at forskningen på afdelingerne får de bedste vilkår
Link Internationaliserings-puljen
Odense Universitetshospital har i sin forskningsstrategi prioriteret internationalt samarbejde som ét af syv indsatsområder. I den forbindelse er der reserveret en pulje til medfinansiering af ophold i udlandet samt internationale professorers ophold her på hospitalet.
Link Forskning fremmer individuel behandling
Forskning og højtspecialiserede funktioner går hånd i hånd – også i forhold til de enkelte patienter.
Link Akutmedicin - et nyt forskningsområde
Hvad ligger forud for patientens akutte ankomst til hospitalet? Bl.a. dette spørgsmål søger en ny forskningsenhed at finde svaret på.
Link 600 millioner til strategisk forskning.
Opslag: Det Strategiske Forskningsråd har offentliggjort opslag af i alt ca. 600 millioner kroner til strategisk forskning. Midlerne uddeles til større satsninger inden for en række forskellige temaer.
Link PubMed artikler - nu også på ipad og smartphones
Videncentret har oprettet et link, der via PubMed giver adgang til artikler i fuld tekst på smartphones og tablets både her i huset og hjemmefra.

Siden er sidst opdateret: 19-03-2014 af Odense Universitetshospital.