Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forstørret skjoldbruskkirtel

Knudestruma

 

Forstørret skjoldbruskkirtel som følge af knudedannelse(r)

Visitation
Forundersøgelse og ultralydskanning evt. med udtagning af vævsprøve (finnålsbiopsi) i M-ambulatorium: 1-2 måneder efter vi modtager henvisning fra egen læge. De vil modtage et spørgeskema som bedes udfyldt inden. De bedes få taget blodprøver senest 1-2 uger inden (laboratoriehenvisning vedlagt). De vil blive indkaldt til skintigrafi af skjoldbruskkirtlen.

Undersøgelser
Skintigrafi af skjoldbruskkirtlen (billedgengivelse vha. radioaktivt stof):

 • Hvor? På Nuklearmedicinsk afdeling
 • Formål: At undersøge skjoldbruskkirtlens funktion, størrelse og struktur
 • Forberedelse: De må spise og drikke, som De plejer
 • Undersøgelsens varighed: Ca. 2 timer
 • Udførelse: I en blodåre får De en indsprøjtning af et svagt radioaktivt stof, som i løbet af 10-15 min. samles i skjoldbruskkirtlen. Derefter skal De ligge stille, mens der tages 2 billeder af skjoldbruskkirtlen. Der er ingen smerter eller andet ubehag ved undersøgelsen.
 • Graviditet og amning: Må ikke foretages under graviditet. Kan godt gennemføres i ammeperioden, men da skal De malke ud i 1 døgn, inden De må give Deres barn bryst.


  Ultralydskanning (lydbølgeundersøgelse) af skjoldbruskkirtlen

 • Hvor? I Endokrinologisk afdeling M´s ambulatorium
 • Formål: At undersøge størrelsen og strukturen af skjoldbruskkirtlen
 • Forberedelse: De må spise og drikke, som De plejer. De bedes have tøj på, som giver fri adgang til halsen
 • Undersøgelsens varighed: Ca. 15 min.
 • Udførelse: De skal ligge på en briks med hovedet på en pude. De vil få påført en geléagtig creme på huden over skjoldbruskkirtlen (evt. creme på tøjet kan nemt vaskes af). Et lydhoved sender lydbølger gennem skjoldbruskkirtlen og lydreflektionen omdannes til et billede på en TV-skærm. Der er ingen smerte eller ubehag ved undersøgelsen.
 • Graviditet og amning: Kan uden risiko udføres under graviditet og i ammeperioden


  Finnålsbiopsi (udtagning af vævsprøve)

 • Hvor? I Endokrinologisk afdeling M´s ambulatorium i forbindelse med ultralydskanning
 • Formål: At undersøge og bestemme vævstypen af et bestemt område af skjoldbruskkirtlen
 • Forberedelse til undersøgelsen: Der kræves ingen speciel forberedelse. De må spise og drikke, som De plejer. De bedes have tøj på, som giver fri adgang til halsen.
 • Undersøgelsens varighed: Lægeundersøgelsen varer ca. 20 minutter, og selve udtagningen af vævsprøven varer ca. 1-2 minutter
 • Udførelse: En læge vil med en tynd kanyle tage prøver fra skjoldbruskkirtlen. Den smerte, De føler ved undersøgelsen svarer til, når De får taget en blodprøve. De vil normalt ikke kunne se noget på halsen bagefter, men en sjælden gang kan der blive et lille blåt mærke
 • Graviditet og amning: Kan uden risiko gennemføres både under graviditet og i ammeperioden
 • Svar på undersøgelsen: Undersøgelsesresultatet vil foreligge i løbet af 2 uger og de vil modtage svar ved den efterfølgende lægesamtale (forundersøgelse) 

  Behandling
  De er efter indledende undersøgelser blevet henvist til vurdering med henblik på eventuel kirurgisk behandling for godartet knude i Deres skjoldbruskkirtel. I det følgende omtales indlæggelsesforløbet, operationen og den efterfølgende behandling og kontrol, som forholdende vil være gældende for de fleste af vore patienter.

 • Før operationen: Det er ved de indledende undersøgelser konstateret, at Deres stofskifte er normalt, og at det drejer sig om en godartet knude. De indlægges en mandag eller tirsdag. Deres journal bliver skrevet i løbet af formiddagen, og der tages blodprøver og foretages evt. røntgenunder­søgelse af luftrør og brystkasse, hvorefter De modtages i sengeafsnittet. Den kirurg, som skal foretage operationen, kommer og hilser på Dem om eftermiddagen. De møder også lægen fra anæstesiafdelingen, som skal bedøve Dem under operationen. De vil her få lejlighed til at stille uddybende spørgsmål, og De bliver forberedt til operationen næste formiddag.
 • Operationen: Operationen foregår i fuld bedøvelse. De skal være fastende, hvilket indebærer at De ikke må spise eller drikke. Om morgenen skal De tage et bad. De må gerne tage et bad derhjemme, hvis De først møder i sengeafsnittet på operationsdagen. Operationen varer ca. 2 timer. Kirurgen åbner huden ved halsroden for at nå ind til skjoldbruskkirt­len. Når kirtlen er befriet fra de omgivende væv, deles den foran luftrøret, og den halvdel, som rummer knuden, fjernes i sin helhed. Til sidst lukkes såret lag for lag, og der bliver indlagt et plastikrør via såret. Dette rør (dræn) skal sørge for, at sårvæsken ikke ophobes. Røret fjernes 2. dagen efter operationen.
  Efter operationen bliver kirtelvævet omhyggeligt undersøgt af vævslægerne (patologer). I meget sjældne tilfælde findes tegn til begyndende kræftdannelse i knuden. Hvis dette er tilfældet, bliver De naturligvis fuldstændig informeret om fundene og behandlingsmulig­hederne. I nogle tilfælde må resten af skjoldbruskkirtlen bortopereres.
 • Efter operationen: Inden De bliver udskrevet skal funktionen af Deres stemmebånd kontrolleres på Øre-næse-halsafdelingen. Hvis De er udskrevet forinden, kommer De til ambulant besøg ca. 5. dagen efter operationen for at få fjernet trådene i såret. Samtidig bliver der taget en blodprøve for at se Deres kalktal i blodet. Kalktallet kan blive midlertidigt for lavt efter operationen, da der oftest manipuleres med biskjoldbruskkirtlerne i forbindelse med operationen. Skulle kalktallet blive for lavt, vil De føle snurrende, prikkende eller sovende fornemmelse i fingerspidserne eller omkring læberne (det "troner"). Ligeledes vil De få kontrolleret stofskiftet for at se, om skjoldbruskkirtelresten kan varetage normal skjoldbruskkirtelfunktion.
 • Komplikationer: Der er ca. 2% risiko for forbigående beskadigelse af en stemmebåndsnerve, som kan bevirke hæshed, men vedvarende beskadigelse ses kun hos ca. 1%. Skaden er heldigvis kun meget sjældent vedvarende, og talepædagogisk instruktion kan i disse tilfælde sikre, at stemmen bevares næsten uændret. Forbigående for lavt kalktal kan ses. I disse tilfælde kan det blive nødvendigt at give tilskud af kalk og D-vitamin. Risikoen for at man må foretage fornyet operation under indlæggelsen pga. blødning er ca. 1%, og der er en lignende lille risiko for, at man får et kosmetisk utilfredsstillende ar.
   

  I forbindelse med den mundtlige information om ovenstående operation får De lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.


Siden er sidst opdateret: 11-08-2011 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring