Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

En hverdagsmodel

Hverdagsmodellen viser en enkel og tilgængelig tilgang til brugerinddragelse i en travl hverdag. En tilgang der hjælper sundhedsprofessionelle til at se med patientens øjne.

PaRIS

Vi brugte modellen til delprojektet: Patienten, gæst i sundhedssektoren. Projektet adskiller sig fra projektets andre løsningsforslag ved at arbejde med udvikling af en service fremfor en artefakt.

Formålet med projektet var at give sundhedsprofessionelle indsigt i patientens perspektiv for bedre at kunne sikre, at patienterne oplever god service.

1. Indsamling af viden

To sundhedsprofessionelle fulgte hver to patienter fra deres ankomst til OUH til brystkirurgisk afdeling. Undervejs kom patienterne med spontane udsagn om deres oplevelser. Observatørerne noterede patientens og egne resultater ned undervejs. Efterfølgende dokumenterede observatøren patientens vej i temaer med billeder, små videoklip og tilhørende udsagn. 


2.  Sensemaking

Der blev afholdt en workshop på én dag med patienter og personale fra patienthotellet. Her blev den indsamlede viden præsenteret. Deltagerne blev efterfølgende bedt om at gå den samme tur og prøve at se med patientens øjne. 


3. Mål og indsats

Patienthotellet havde på forhånd defineret mål for patientens oplevede service. Målene blev styrende for den efterfølgende drøftelse af, hvilke indsatser som kunne iværksættes.
 

4. Test og justering

De valgte indsatser blev præsenteret og drøftet med de enkelte funktionsgrupper. Herefter blev den nuværende service justeret. Blandt justeringerne var:

  • bedre skiltning
  • systematisering af oprydningen
     

Evaluering af metoden

Metoden blev godt modtaget blandt personalet.  Den hjalp personalets med at se  tingene med patientens øjne, hvilket skabte nye tanker og ideer.

Metoden er også anvendt på Endokrinologisk afdeling og Hjertemedicinsk afdeling.


Siden er sidst opdateret: 01-02-2012 af Odense Universitetshospital.
Mere information

PDF dokument Artikel om metoden