Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Klinisk sygepleje

Præ- og postgraduat sygepleje i afdeling O

I Afdeling O Odense/Svendborg er der tilknyttet én uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra Uddannelsesenheden. Kliniske vejledere i hvert senge- og behandlingsafsnit varetager uddannelse af sygeplejestuderende og praktikvejledere står for uddannelsen af social- og sundhedsassistentelever.

Se i øvrigt: Uddannelse og undervisning

Den postgraduate uddannelse og udvikling koordineres af afdelingens udviklingssygeplejerske.

Udviklingssygeplejersken indgår i øvrigt i et tæt samarbejde med afdelingens kvalitetsmedarbejder.

Læs mere om funktionsbeskrivelser på infonet (LINK)

Strategi for udvikling af den kliniske sygepleje i afdeling O
Afdelingens udviklingsplan defineres ud fra den ledelsesstrategiske vision for afdelingen: 
 

Vision:

 

Afdeling O er en attraktiv afdeling for patienter og personale.  Afdelingen er toneangivende indenfor behandling, pleje, forskning og uddannelse. Afdelingen arbejder evidensbaseret, er kendetegnet af høj kvalitet og effektivitet, og udviklet spidskompetencer på internationalt niveau.

 

               

Dette afføder en sygeplejefaglig vision, som er karakteriseret ved:
 

 • At personalet oplever og medvirker til løbende udvikling
 • At nyt personale oplever sig velkommen i afdelingen
 • At patienter og pårørende oplever sig medinddraget med udgangspunkt i deres ressourcer
 • At sygeplejen er funderet i bedste og nyeste viden
 • At sygepleje dokumenteres med henblik på udvikling og optimering af patientforløbene
 • At nyuddannet personale ønsker at være ansat i afdeling O
 • At der sker national- og international vidensdeling
 • At de sygeplejefaglige ledere fokuserer på muligheder i forhold til driftsoptimering og kvalitetsudvikling

 

Indsatsområder og mål

 

 • At følge OUH's kodeks om at sætte patienten først, forpligter i alle henseender. Kerneydelsen i afdelingens sygepleje er professionel og evidensbaseret, tager udgangspunkt i og understøtter det trygge, sammenhængende og sikre patientforlørløb. 

Med udgangspunkt i ”Strategi for sygepleje på OUH 2016-2019” (http://www.ouh.dk/wm500282 ) søges afdelingens sygeplejefaglige vision yderligere operationaliseret og realiseret gennem fokuserede indsatsområder med opstillede mål. Indsatsområder opdeles i:

 

 • klinisk sygepleje
 • sygeplejeforskning og -udvikling
 • uddannelse
 • faglig ledelse

Hensigten med udviklingsplanen er, at det skal hjælpe os med at beslutte og handle i hverdagen. Udviklingsplanen skal ligeledes anvendes som pejlemærke og dermed være en hjælp til at navigere i en kompleks hverdag.

Afdeling O´s udviklingsplan for sygeplejen 2017-2019 samt værdigrundlag for sygeplejen kan læses i link øverst til højre.
 


Siden er sidst opdateret: 22-08-2018 af Odense Universitetshospital.