Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

ForsidepilPatientinfopilVærd at videpilPjecer - generelle emner

Pjecer - generelle emner

Du kan finde pjecer og information om konkrete sygdomsforløb og om vores undersøgelser, behandlinger m.v. flere steder:


Generelle pjecer om dine rettigheder
Her på siden kan du en række generelle pjecer, som kan være relevante for alle patient - typisk pjecer fra Sundhedsstyrelsen om dine rettigheder som patient.
   

 

Pjece fra Sundheds- og Ældreministeriet - Oktober 2016

 

 

Når du er henvist til sygehus
Pjecen beskriver det frie og det udvidet frie sygehusvalg samt sygehusbehandling i udlandet.

Find telefonnumre til Patientkontorerne i de fem regioner på bagsiden af pjecen!

Udgivet af Sundheds- og Ældreministeriet - Oktober 2016

 Maksimale ventetider

 

 

Maksimale ventetider på behandling af kræft og visse hjertesygdomme

 

Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet - April 2014

 Hvis-du-vil-klage_OUHaugust2011_ID22726.jpg

 

 

Hvis du vil klage ... - Maj 2017
OUH's vejviser til patienter og pårørende om at klage og søge erstatning

Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/patientrettigheder

 Patientombuddet1.jpg
Patientombuddet2.jpg

 

www.patientombuddet.dk
Styrelsen for patientsikkerhed (tidl.Patientombuddet) fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over brud på patientrettighederne eller den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Find vejledning (under "Klage over Sundhedsvæsnet") om klagemuligheder, sagsgang m.v. og find det digitale klageskema.

 
 

Ret-til-erstatning_90x129

 

 

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?
-
Så har du måske ret til erstatning

Udgivet af Patientforsikringen - juni 2015

...

 

 

Erstatning for tandskader - en vejledning
Folderen er ved at blive opdateret.
 

Anmeldelsesskema udfyldes af patient og patientens egen tandlæge.

Fælles publikationerHjaelp-os-med-at-laere

 

 

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt!
Patientombuddets Læringsenhed vil gerne omsætte patienters oplevelser til læring i sundhedsvæsnet.

Har noget været tæt på at gå galt eller er det gået galt, så hjælp os ved at rapportere om hændelsen til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD) på www.dpsd.dk

 

 

Ditvaev-ditvalg

 

 

Dit_væv,_dit_valg
Om patienters rettigheder i forhold til blod- og vævsprøver.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen - september 2004

 Før du beslutter dig

 

 

Før du beslutter dig
Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg.

Udgivet af Den Centrale Videnskabsetiske Komite
august 2014

 Organdonor

 

Organdonor - tag stilling med dine nærmeste
Giver information og mulighed for at udfylde skriftlig tilladelse eller forbud mod donation af egne organer.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen

Kig også på den digitale kampagne:
Oplysning om organdonation - Gi' livet videre!

 

obduktion

 

 

Tag stilling til obduktion
Giver information og mulighed for at udfylde skriftlig tilladelse eller forbud mod obduktion af egen krop.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen

 Livstestamente

 

Livstestamente
En vejledning i hvordan du kan oprette et livstestamente, der i forskellige grader er dit udtryk for, hvor langt du ønsker genoplivningen skal gå, hvis du kommer i en uhelbredelig livstilstand.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen - november 2014

 

 

     

 


Siden er sidst opdateret: 11-12-2018 af Odense Universitetshospital.