Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Familieambulatoriet

Familieambulatoriet tilbyder udvidet svangreomsorg med mulighed for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med relevante fagpersoner i forhold til den gravides og eventuelt familiens behov. Henvisning sker gennem egen læge, konsultationsjordemoder eller svangreambulatoriet. I Familieambulatoriet er der ansat jordemødre, fødselslæger, børnelæger, socialrådgivere, psykolog, psykoterapeut og sekretærer. Ved første konsultation afdækkes, i samarbejde med den gravide og evt. dennes familie, hvilke behov der måtte være i graviditeten. Efter behov tilbydes ekstra og længere undersøgelsestid i graviditeten hos jordemoder og fødselslæge. Udover det generelle tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er der også mulighed for individuel fødselsforberedelse ved jordemoder i Familieambulatoriet. Der er mulighed for at etablere tidlig kontakt til sundhedsplejersken i form af graviditetsbesøg. Dette kan foregå i eget hjem, men der er også mulighed for at sundhedsplejersken kan deltage ved jordemoderkonsultation i familieambulatoriet.

Vi ønsker at skabe et trygt forløb gennem graviditeten og give både forældre og barn den bedst mulige start på livet.

Familieambulatoriet er et særligt tilbud til gravide med én eller flere af disse udfordringer:

 • Gravide under 18 år 
 • Særlige behov, der ikke kan varetages tilstrækkeligt i andet svangretilbud
 • Gravide med tidligere eller aktuel psykisk lidelse
 • Gravide med svære psykiske problemstillinger, f.eks. følger efter omsorgssvigt eller seksuelle overgreb
 • HIV positive gravide
 • Gravide med nedsatte mentale ressourcer
 • Gravide, hvor der afsendes underretning, og/eller hvor der forventes samarbejde med socialforvaltningen
 • Gravide med alvorlig social belastning, også f.eks. kompliceret psykiatrisk sygdom og svære psykiske problemstillinger og/eller rusmiddel-/alkoholforbrug (eller behandling herfor) hos partner/barnefader til det ventede barn
 • Gravide, hvor der er bekymring, f.eks. gravide med tidligere skadeligt forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler
 • Gravide med et risikoforbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, eller som er i behandling herfor, og hvor det kommende barn skal tilbydes opfølgende børneundersøgelser


I regi af Familieambulatoriets afsnit på H.C. Andersen Børnehospital tilbydes opfølgende undersøgelser af børn, der har været udsat for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller rusmidler i fostertilværelsen.

 

Kontakt
Telefonnr. til Familieambulatoriet (gravide): 65 41 54 12 eller 65 41 33 04
Telefonnr. til Familieambulatoriet (børn): 65 41 20 92

Mail til Familieambulatoriet (gravide): ouh.d.familieambulatoriet@rsyd.dk


Åbningstid
Hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00

Uden for åbningstiden kan fødeafsnittet i Odense kontaktes på 65 41 23 44.


Adresse
Familieambulatoriet
Odense Universitetshospital
Patienthotellet, 1. etage
Indgang 1 / Indgang 2
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C


 

 

 

 

 

 

 •  
  •  

Siden er sidst opdateret: 17-01-2019 af Odense Universitetshospital.