Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Brystkræft

Behandling af brystkræft sker i et samarbejde med brystkirurger og onkologer (kræftlæger).

For at opnå de bedste resultater i behandlingen af brystkræft kombineres behandlingen ofte af medicin, stråleterapi og kirurgi. Andre gange består behandlingen kun af én af delene.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at patienter møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid, og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles efter kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Tværfagligt samarbejde
Onkologisk Afdeling R har erfaring for, at de fleste brystkræftpatienter vil have brug for kræftbehandling, hvor Onkologisk Afdeling er involveret.

Efter operation for brystkræft vil mange patienter blive tilbudt efterbehandling for at nedsætte risikoen for tilbagefald af sygdommen. Den vil oftest bestå af en kombination af kemoterapi, antistofbehandling, antihormonbehandling, zoledronsyre og strålebehandling – eller dele heraf.

Hos nogle patienter vil det være en fordel at tilbyde medicinsk behandling inden en operation, mhp. at få knuden til at skrumpe.

For de patienter som får tilbagefald af brystkræft, som ikke kan behandles med operation, eller som har udbredt sygdom på diagnosetidspunktet, kan der tilbydes medicinsk behandling, mhp. at bremse sygdommen og lindre symptomer.

Patienter vil ofte først blive diskuteret på MDT-konference. Her beslutter speciallægerne, hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra brystkirurgisk, patologisk, røntgen og genetisk afdeling samt onkologer. Samspillet mellem faggrupperne er vigtigt for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af M-teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Mål med behandling

Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:
 

  • Målet for behandlingen kan være helbredelse
  • Nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
  • Der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.


Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet
Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af, hvad der er livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.


 


Siden er sidst opdateret: 10-07-2019 af Odense Universitetshospital.