Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kræft i æggestok, æggeleder eller bughinde

Behandling af kræft i æggestok, æggeleder eller bughinde sker i et samarbejde mellem gynækologer og onkologer (kræftlæger). For at opnå de bedste resultater tilbydes patienter ofte en kombination af kirurgisk og medicinsk behandling.  I nogle tilfælde består behandlingen kun af én af delene.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at man møder i ambulatoriet til et aftalt tidspunkt. Når behandlingen er afsluttet, tager man hjem.

En del patienter behandles i kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Tværfagligt samarbejde
De fleste patienter med kræft i æggestok, æggeleder eller bughinde vil have brug for medicinsk kræftbehandling, hvor Onkologisk Afdeling er involveret.

Nye patienter vil blive diskuteret på vores Multi-Disciplinære Teamkonference - også kaldet MDT-konference. Her beslutter speciallægerne, hvilken behandling der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra gynækologisk, patologisk, røntgen- og nuklearmedicinsk afdeling samt onkologer. Samspillet mellem faggrupperne er vigtigt for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

Efter operation for kræft i æggestok, æggeleder eller bughinde, vil de fleste patienter blive tilbudt efterbehandling for at nedsætte risikoen for tilbagefald af sygdommen. Behandlingen vil bestå af kemoterapi og i nogle tilfælde kombineret med biologisk behandling.
Hos nogle patienter vil det være nødvendigt med medicinsk behandling inden en evt. operation. Dette gøres med henblik på at mindske sygdomsbyrden.

Patienter som får tilbagefald af deres kræftsygdom, eller som har udbredt sygdom på diagnosetidspunktet, tilbydes medicinsk behandling, med henblik på at bremse sygdommen og lindre symptomer. Nogle patienter med tilbagefald vil være egnede til ny operation. Dette vil blive besluttet på MDT-konferencen.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af Q-teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Mål med behandling
Formålet med kræftbehandling kan være forskelligt:

  • Målet for behandlingen kan være helbredelse
  • Nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
  • Der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.


Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet
Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af, hvad der er livskvalitet.  Enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

 

 


Siden er sidst opdateret: 10-07-2019 af Odense Universitetshospital.