Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Artikler

April 2011

"Vi blev virkelig hørt" - bragt i Sund i Syd

Februar 2011

Patientens virtuelle navigeringsredskab - bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen

December 2010

Oplever patienter med kroniske lidelser sammenhæng i deres forløb? Og hvad kan metoden ”At se med patientens øjne” bidrage med? - bragt i NetPAK - eletronisk nyhedsbrev med fokus på patienter og kommunikation.

Oktober 2010

Om brug af brugere i Brugerdreven Innovation- bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen
Hvorledes bruger man brugerne i et projekt om brugerdreven innovation? Litteraturen om brugerdreven innovation er voksende, men der skrives relativt lidt om, hvorledes man konkret skal gå til værks. I denne artikel beskrives, hvorledes vi har "anvendt" brugere i et projekt om styrkelse af patienten i sundhedssektoren på Odense Universitetshospital - projekt PaRIS.

September 2010

Patienterne viser vejen - bragt i Fokus (personaleblad på Odense Universitetshospital)
Beretning fra workshop, hvor der blev arbejdet med idegenerering.

Maj 2010

Effektiv brugerinddragelse - foreløbige erfaringer fra projekt PaRIS- bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen
Patienten er den eneste person, der oplever et patientforløb i sin helhed. Inddragelse af patienten i eget behandlingsforløb klæver udvikling af redskaber som systematisk og effektivt inddrager patienternes ønsker, behov og mulighed for at tage ansvar for eget behandlingsforløb.


December 2009

Kræftpatienter fravælger kontaktperson
- bragt på www.cancer.dk
"Næsten tre ud af fire kræftpatienter kan godt affinde sig med skiftende personale. Men kun hvis de samtidig følges tæt af en nøgleperson, som de har tillid til", konkluderer lektor Eva Draborg, Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.

 Kræftpatienter fravælger kontaktperson
- bragt i Dagens Medicin
En nye undersøgelse blandt 425 kræftpatienter på Odense Universitetshospital viser, at patienterne ikke udnytter kontaktperson-ordningen.

 
November 2009

Ny teknologi giver bedre patientforløb- fra workshop på Syddansk Universitet
En undersøgelse i projekt PaRIS (patientens rejse i sundhedssektoren) under Odense Universitetshospital viser, at patienterne generelt efterspørger mere opmærksomhed og oplysning fra personalet. Teknologi, der inddrager patienterne i deres behandlingsforløb, kan være en måde at komme problemet til livs.


September 2009

Patienterne viser vejen
- fra Workshop 3 i projektets 2. fase
Omkring 40 patienter og pårørende samt læger, sygeplejersker, socialrådgivere m.fl. fra OUH , Odense Kommune og privat praksis samlet med al fokus rettet mod dagens opgave: At få gode idéer til, hvordan OUH kan løse nogle af patienternes typiske problemer og behov.


Sommeren 2009

Patienterne er aktive i udviklingsarbejdet
Om projekt PaRIS i Forskningsberetning 2008 fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.


Siden er sidst opdateret: 23-04-2014 af Odense Universitetshospital.