Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Klinisk Biokemi

Klinisk biokemi er et forsknings- og teknologibaseret fag, som omhandler analyse af blod, urin, ledvæsker og spinalvæsker med det formål at forebygge, diagnosticere og kontrollere behandlingen af sygdomme hos mennesket.

Afdelingens læger varetager en række udredninger og rådgivningsfunktioner, herunder udredning af hæmostase- og familiær hyperkolesterolæmipatienter.

Laboratoriemæssigt udføres et omfattende analyseprogram baseret på biokemiske og molekylærbiologiske laboratoriefunktioner.
Analysernes kvalitet og omfang vedligeholdes, udvikles og koordineres af en lang række faggrupper.
Rutineopgaver omfatter bl.a. blodprøvetagning, udførelse af elektrokardiogrammer, prøvehåndtering og analysering samt kvalitetssikring af procedurer, apparatur, informationsteknologi og reagenser.

Afdelingen har et omfattende forskningsprogram, som består af både basal forskning og translatorisk forskning med fokus på flere kliniske områder herunder kardiovaskulære sygdomme og diabetes.
Afdeling KBF’s forskningsprojekter omhandler bl.a. stamcelle biologi, undersøgelse af mikroRNA’s rolle under hjertes udvikling og efter hjerteskade samt analyse af karvæggens signal stoffer og ekstracellulære proteiner ved diabetes.

Afdeling KBF varetager teknologiske satsningsområder herunder anvendelse af masse spektrometri, stamcelle dyrkning og DNA arrays til styrkelse af Odense Universitetshospitals forskning og udviklingsaktiviteter.

Afdelingen spiller tillige en central rolle for koordinering af laboratoriekonsulentordningen, LKO, som varetager sikring af analysekvalitet og apparatur for praktiserende læger.  


 


Siden er sidst opdateret: 04-02-2013 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring