Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Myelomatose (knoglemarvskræft)

Myelomatose, også kaldet knoglemarvskræft, opstår ved at en bestemt type hvide blodlegemer i knoglemarven (plasmaceller) omdannes til kræftceller.

Myelomatose angriber ofte knoglerne, således at knoglerne mister noget af deres kalkindhold og derved bliver knoglerne svagere. Dette medfører ofte smerter og en øget risiko til knoglebrud.

Symptomer ved myelomatose

De mest almindelige symptomer ved myelomatose er tegn på blodmangel med træthed, åndenød og svimmelhed. Smerter i knoglerne også hyppige. Derudover kan der være vægttab og hyppige infektioner.

Diagnose

Diagnosen stilles ved en knoglemarvsundersøgelse. Derudover tages blodprøver og urinprøver samt røntgenundersøgelser af skelettet. I blodprøver undersøger man bl.a. for om der er en såkaldt M-komponent. M-komponenten er et særligt proteinstof, som kræftcellerne producerer. Størrelsen og mængden af dette proteinstof er et udtryk for mængden af kræftceller.

 

Behandling

Behandlingen består af kemoterapi for at undertrykke kræftcellerne samt specifik behandling rettet mod de enkelte symptomer. Behandlingen er tilrettelagt forskelligt afhængigt af, om patienten er ældre eller yngre.

Yngre patienter

Yngre patienter tilbydes sædvanligvis en ret intensiv kemoterapi, der består af en serie på 2-3 kemoterapikure, der har til formål at bringe sygdommen i ro. Dernæst gennemføres høst af patientens egne stamceller fra blodet, inden der gives højdosis kemoterapi medindgift af patientens egne stamceller (link til pjecen: Høst + Melphalan + Stamcellestøtte). Behandlingen med højdosis kemoterapi med stamcellestøtte gennemføres under en 2-3 uger varende indlæggelse.

Ældre patienter

Den intensive kemoterapi giver ofte for mange og alvorlige bivirkninger hos ældre. Ældre patienter behandles derfor med kemoterapi i tabletform. Der gives behandling med to forskellige tabletter; Alkeran og Prednisolon, ofte med tillæg af Thalidomid (MPT)

 

Understøttende behandling

Kemoterapi er hovedhjørnestenen i behandlingen af myelomatose hos både yngre og ældre patienter med myelomatose. Det er imidlertid vigtigt også at give understøttende behandling. Denne består af blodtransfusion, infektionsbehandling, smertebehandling og forebyggelse af knogleskørhed og knoglebrud med bisfosfonater (Arediz, Zometa)

   

 

 


Siden er sidst opdateret: 02-09-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring