Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Informationsmøde for hoftealloplastik

Informationsmøde før operation med knæ- og hoftealloplastik

Alle patienter der er indstillet til operation på OUH Svendborg med knæ- eller hoftealloplastik henvises i forbindelse med forundersøgelsen af lægen til informationsmøde forud for operationen.
Det er afd. O som står for indkaldelse til dette pr. brev.

Mødet gennemføres én gang ugentligt alle uger, dog kan der være undtagelser i ferie og højtider. Afholdes på samme afdeling som man bliver indlagt på:

Afd. O1, 4. sal

OUH Svendborg Sygehus,
 Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg.
E-mail-adresse: sve.rh@rsyd.dk

·        Mandag for hoftealloplastik,

·        Tirsdag for knæalloplastik

Der bookes ca. 6-12 patienter ad gangen, pårørende er velkomne til at deltage.

Ved informationsmødet deltager forskellige fagpersoner med henblik på at forberede patienterne bedst muligt på deres forestående operation og det forløb de skal igennem.
Se pjecen: Kunstigt hofteled 
Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Enkelte dele foregår individuelt.

Fra Rehabiliteringsafdeling deltager én SoSu assistent, og én fysioterapeut med følgende formål:

ü      Udlevering af stokke og instruktion i brug af disse

ü      Gennemgang af indlæggelsesforløbet set i forhold til mobilisering og træning

ü      Gode råd i forhold til smertelindring og ødemprofylakse

ü      Instruktion i selvtræningsøvelser til brug før, under og efter operationen

Efter deltagelse på informationsmødet vil patienten blive indkaldt til indlæggelse og operation.

Under indlæggelsen vil en fysioterapeut instruere og vejlede patienten i træning og mobilisering. Inden udskrivelse vurderes den enkeltes behov for videre genoptræning og der laves en genoptræningsplan hvor patienten tilbydes træning i kommunalt regi. (Link til de kommunale genoptræningstilbud:http://visinfosyd.dk/wm336622)


Siden er sidst opdateret: 09-01-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring