Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Center for Trombose og Hæmostase

ode.kbf@rsyd.dk
Tlf. 65 41 59 40 hverdage fra kl. 08.00-14.30

Vagtthavende kan kontaktes på hverdage fra
kl. 08.00-15.00 - tlf. 29 24 02 51


  

 


Udredning for trombofili og blødningstendens

Center for Trombose og Hæmostase modtager henvisninger på patienter til trombofiliudredning, blødningsudredning eller udredning for trombocytdefekter.

Overordnet udføres trombofiliudredning på yngre patienter med venøs trombose eller graviditetskomplikationer og ved påfaldende familiær tendens til trombose eller kendt trombofili i nærmeste familie. For nærmere vejledning om indikation for trombofiliudredning henviser vi til www.dsth.dk.

Til kliniker
Udredning og håndtering af individer med faktor V Leiden
Håndtering af patienter med kendt trombofili

Blødningsudredning udføres ved abnorm blødningstendens eller familiær disposition til en specifik lidelse.

En trombocytdefekt mistænkes bl.a. ved isoleret trombocytopeni, især ved familiær tendens til trombocytopeni eller identificeres som led i en blødningsudredning. Vær opmærksom på, at patienter med isoleret trombocytopeni i første omgang bør vurderes af Hæmatologisk Afdeling.

Udredning for lupus antikoagulans og/eller specifikke fosfolipidantistoffer kræver ikke henvisning.

Laboratorieanalyser og faciliteter

Center for Trombose og Hæmostase foretager 369 trombofiliudredninger, 67 blødningsudredninger og 1310 udredninger for fosfolipidantistoffer (anno 2017). Vi har et bredt analyserepertoire og udreder i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling tillige for trombocytdefekter vha. flowcytometri og genetisk undersøgelse. Vi har et tæt samarbejde med kliniske afdelinger og i særdeleshed med Hæmatologisk Afdeling. Derudover råder vi over en del forskningsanalyser inden for trombose og hæmostase.

Rådgivning

Der tilbydes læge-til-læge rådgivning om problematikker i relation til blødnings- og tromboserisiko hos personer med abnorm blødnings- eller trombosetendens. Vi gør dog opmærksom på, at generelle spørgsmål om behandling ved trombose bør rettes til behandlende afdeling.
Forespørgsler kan rettes til vagthavende læge på Afdeling KBF mellem kl. 8-15 på hverdage.
Uden for dette tidsrum kontaktes OUHs Hæmostasevagt, via Kaldebordet på tlf. 65 41 18 85.


Siden er sidst opdateret: 26-02-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring