Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Center for Klinisk Epidemiologi

 
 
Logo

 Ny forskningsstrategi for Center for Klinisk Epidemiologi 2018-2022

Dansk: CKE strategi    English: CCE strategy

 

Følg os på Twitter: @clin_epi_OUH

 

 

 

Biomarkører i bakteriæmipatienter: et samarbejdsprojekt med Tan Tock Seng Hospital, Singapore

En samarbejdsaftale er netop indgået mellem Center for Klinisk Epidemiologi, OUH og Department of Clinical Epidemiology, Tan Tock Seng Hospital (TTSH), Singapore.

Projektet omfatter 35.000 førstegangs-bakteriæmipatienter, halvdelen af disse patienter er fra OUH og den anden halvdel fra TTSH. Disse patienter har ca. 350.000 C-reaktiv protein, serum albumin og hæmoglobin analyser. Analyserne vil fokusere på ændringer i disse biomarkør-niveauer. Ændringerne skal ses i lyset af patienternes komorbiditet og bakteriæmi-episoder for at belyse om de hovedsagelig er markører for en akut eller kronisk tilstand eller en forværring. Biomarkørerne og tilhørende ændringer bliver ydermere indarbejdet i prognostiske modeller. Det store antal prøver muliggør udvikling af modeller, som tager højde for forskellige antal af og tidsintervaller mellem målingerne. Dette for at minimere confounding by indication, hvilket kan udgøre en skævhed i kliniske data.

Web sites:

Department of Epidemiology, TTSH: https://www.ttsh.com.sg/Clinical_Epidemiology/
TTSH:
https://www.ttsh.com.sg/aboutTTSH/

 

 

 

 

 

Professor Pedro Manuel Sarmento Rodrigues Póvoa, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Hospital de São Francisco Xavier, CHLO, Lissabon, Portugal er udnævnt til adjungeret professor ved Center for Klinisk Epidemiologi i perioden 1. december 2017 - 30. november 2022

 

Pedro - Anders - Kim

 

Der er pr. 1. juli 2017 sket en forlængelse af afdelingens tilhørsforhold til Brigham and Women’s Hospital og Harvard Medical School idet Bente Mertz Nørgård pr. juli 2017 er udnævnt som 1) Senior Epidemiologist at BWH and 2) Lecturer, part-time at Harvard Medical School

 

 

 

Center for Klinisk Epidemiologi har ligget som en selvstændig afdeling ved Odense Universitetshospital (OUH) siden 2007 og er organisatorisk forankret ved stabsafdelingen Klinisk Udvikling, OUH.

Klinisk epidemiologi og klinisk epidemiologisk forskning er helt centrale nøglefunktioner i forhold til at kunne drive evidensbaseret patientbehandling i et moderne sundhedsvæsen og er derfor en helt central funktion på et moderne universitetshospital.
Klinisk epidemiologi er den ekspertdisciplin, som har patienten som omdrejningspunkt og som inkluderer analyser af patienters prognose, dvs. analyse af hvilke faktorer, der har betydning for eksempelvis patienthelbredelse og -død. Nøgleprædiktorer for patienters prognose er diagnosen og behandlingen, og disse to elementer udgør hovedhjørnestenen indenfor klinisk epidemiologi og for at kunne praktisere evidensbaseret patientbehandling.

Center for Klinisk Epidemiologi arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan, og medvirker til at understøtte forbedret diagnostik, behandling og klinisk kvalitet og dermed bedre prognose for patienterne igennem

  • Metodeudvikling indenfor kvalitetsområdet
  • Rådgivning til kliniske afdelinger og offentlige myndigheder indenfor klinisk epidemiologi og analyse
  • Forskning på højeste internationale niveau indenfor diagnostik, behandling og prognose
  • Forskeruddannelse

 

Der er overordnet to funktionsområder i Center for Klinisk Epidemiologi:

 

1)   Konsulentfunktioner indenfor klinisk epidemiologi og analyse samt bistand ved fondsansøgninger.

Der udføres konsulentopgaver til en række af samarbejdspartnere (lokale, regionale, nationale) indenfor klinisk epidemiologi, data analyse og forskellige forskningsunderstøttende opgaver. Alle projekter har relation til klinisk epidemiologi, patientdiagnostik og behandling. Flere forskningsenheder ved regionens sygehuse har lavet særlig aftale med Center for Klinisk Epidemiologi, hvorigennem de respektive forskningsenheder eksempelvis kan disponere over et halvt biostatistikårsværk (mod betaling).

 

2)   Forskningen ved centeret udgår fra Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi.

Vi udøver klinisk epidemiologisk forskning på internationalt niveau i samarbejde med lokale, regionale, nationale og internationale forskere og forskningsinstitutioner.

Forskningsenheden bidrager med 25-30 internationale publikationer årligt og indhenter forskningsbevillinger (nationale og internationale).
Vi har p.t. en adjungeret professor ved centeret, Sonia Friedman fra Brigham and Women Hospital, Boston, og Harvard Medical School og professor Bente Mertz Nørgård har siden 2015 været adjungeret professor ved Harvard Medical School.
Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi uddanner PhD-studerende og en række af medarbejdere ved centeret indgår som vejledere for PhD-studerende samt medicinske bachelor- og kandidatspecialestuderende.  

 


Link English version
Link Publikationer
Link Medarbejdere

Siden er sidst opdateret: 14-12-2018 af Odense Universitetshospital.