Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Om afdelingen

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) omfatter de lægelige specialer klinisk biokemi og klinisk farmakologi samt GCP-enheden som vejleder og servicerer offentlig ansatte forskere i Region Syddanmark.

De to specialer er karakteriseret ved at være tværgående fag med en tæt kobling imellem forskning, udvikling, laboratorie-virksomhed og kliniske opgaver. Specialerne er i en rivende udvikling, og især området molekylær diagnostik er blevet tiltagende vigtigt for både patienten og lægen.

Inden for begge specialer varetages både kliniske opgaver samt en række undervisnings- og forskningsopgaver, herunder uddannelse af læger, forskere, bioanalytikere, biomedicinere og farmaceuter.

I varetagelsen af de kliniske opgaver servicerer KBF en bred vifte af aktører i det lokale, regionale og nationale sundhedsvæsen: 

              Odense Universitetshospitals sengeafdelinger og ambulatorier

              Andre sygehuse i Region Syddanmark, hvor KBF på visse

         områder fungerer som højtspecialiseret laboratorium

              Almen- og speciallægepraksis i Region Syddanmark

              Andre sygehuse og hospitaler i Danmark som landsfunktion

 

KBF har ca. 260 medarbejdere fordelt på professorer, overlæger, afdelingslæger, reservelæger, kemikere, humanbiologer, farmaceuter, bioanalytikere, laboranter, sekretærer og servicemedhjælpere. Hovedparten af afdelingens personale er bioanalytikere, der også tager blodprøver på hospitalets patienter. Blodprøvetagning på ambulante patienter foregår i afdelingens Ambulatorium for blodprøvetagning. Moderne teknologi sikrer effektiv håndtering samt pålidelige analyseresultater på patientprøver med hurtig svarafgivelse.

KBF's analyseproduktion er stadig stigende og udgjorde i 2018 ca. 10 millioner analysesvar.

Afdeling KBF er også en universitetsafdeling og har således et omfattende forsknings- og udviklingsafsnit, der især fokuserer på diabetes og hjertekarsygdomme med henblik på bedre sygdomsforståelse og tidligere diagnosticering samt mere effektiv behandling.

Ledende overlæge, Mads Nybo

Ledende bioanalytiker
Helle Weimar-Sørensen  

Sekretær for afd.ledelsen Charlotte Buch tlf.: 6541 1956 


 

 

 

 

 

 

  

 


Siden er sidst opdateret: 04-11-2019 af Odense Universitetshospital.