Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Hvad er fysioterapi

Hvad er Fysioterapi?

Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession. Fysioterapi omfatter viden om menneskets krop, bevægelser og funktioner.

I Fysioterapi arbejdes med at opbygge kroppens hensigtsmæssige bevægelser. Kroppens funktion skaber således forudsætning for, at vi både i arbejds- og fritidslivet kan få opfyldt vore ønsker og behov.

Denne viden bruges til at arbejde forbyggende og sundheds-fremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Fysioterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets funktioner og bevægelser.

Fysioterapien arbejder med afsæt i, at hvert menneske er unikt og har forskellige behov og ressourcer mhp evne til at udføre funktioner og bevægelse.

Hvordan arbejder vi?

Fysioterapi på sygehuset bygger på, at anvendelse af pædagogiske læringsprocesser er afgørende for, at vi kan forstå, lære eller genindlære bevægelser og funktioner, der er tabte som følge af sygdom.

Behandlingen målsættes ud fra patientens interesser og ønsker og vil tage udgangspunkt i patientens deltagelse i samfundslivet. Behandlingen anvendes og evalueres ud fra faglige og pædagogiske behandlingsmetoder, som er mest effektive i forhold til patientens bevægelsesmæssige problemer og motivation.

Patienten kan derved vedligeholde eller opnå det bedst mulige funktionsniveau og hindre yderligere funktionsnedsættelse.

Patienten og fysioterapeuten har et fælles ansvar for, at behandlings-forløbet udvikler sig til et tilfredsstillende resultat for begge parter.

Der kommunikeres og samarbejdes tværfagligt både på sygehuset og ud i kommunen – alt efter patientens behov og mål for behandlings-forløbet.

Fysioterapi er enten individuel behandling og/eller holdtræning.

Hvad gør vi?

Fysioterapeutens arbejdsproces indeholder:

·Undersøgelse, analyse, vurdering, diagnosticering

·Udarbejdelse af målsætning for behandling

·Anvendelse og evaluering af behandlingsmetoder via test/ dokumentation

·Udarbejdelse af selvtræningsprogram til brug under indlæggelse og efter udskrivelse

·Rådgivning/vejledning i/om, hvordan patienten selvstændigt opret-holder og viderefører det opnåede bevægelses-/funktionsniveau enten ved træning ambulant, på klinik, i idrætsklub, ældre træning mv.

·Sikre kontinuitet i rehabiliteringen ved at udarbejde genoptrænings-plan til de kommunale terapeuter

Hvilke tilbud findes?

Se venligst under de forskellige specialer f.eks. individuel behandling til patienter, der har fået en ny hofte eller fået lammelser efter en hjerneblødning


Siden er sidst opdateret: 22-06-2010 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring