Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Her kan du læse afdelingens patientinformationsfoldere

Hjertemedicinsk Afdeling B har publiceret følgende patientinformationer omkring undersøgelse, pleje og behandling i afdelingen:


Link Aortadissektion - en rift i hovedpulsåren
Link Arbejdstest på motionscykel
Formålet med en arbejdstest er, at vurdere hvorledes hjertet fungerer i forbindelse med fysisk belastning.
Link Arbejdstest på motionscykel med måling af iltoptagelse
Formålet med en arbejdstest er, at vurdere hvordan hjerte- og lungekredsløbet fungerer i forbindelse med fysisk belastning.
Link Arvelige hjertesygdomme
Nogle hjertesygdomme er arvelige og skyldes ændringer i arveanlæggene (mutationer)
Link Behandling med biventrikulær ICD
En biventrikulær ICD er en enhed, der kombinerer en ICD og en biventrikulær pacemaker
Link Behandling med biventrikulær pacemaker
En pacemaker er et lille batteri med en avanceret elektronik, der indopereres under huden øverst på brystkassen.
Link Behandling med ICD
ICD er en forkortelse for "implanterbar Cardioverter Defibrillator", dvs. en indopereret hjertestarter.
Link Behandling med Micra-pacemaker (ledningsløs pacemaker)
Link Behandling med pacemaker
En pacemaker er et lille batteri med en avanceret elektronik, der indopereres under huden øverst på brystkassen
Link Betændelse i hjertet (endocarditis)
Endokardit er en betændelsessygdom i hjertet. Betændelsen skyldes en ansamling af bakterier, som typisk sætter sig på hjerteklapperne, og derved kan forstyrre hjerteklappernes funktion.
Link Blodprop i lungen
De hyppigste symptomer på blodprop i lungen er pludselig stakåndethed og brystsmerter ved vejrtrækning.
Link Blodtryksmonitorering over 24 timer
Blodtryksapparat, som ved hjemmemonitorering måler blodtrykket gennem et døgn.
Link DC-konvertering
Link Familiefokuseret sygepleje
Når sygdom rammer, påvirker det hele familien
Link Forebyggelses- og Efterbehandlingsambulatorium (FOBA)
Samtale med sygeplejerske om dit sygdomsforløb og risikofaktorer samt planlægning af det videre individuelle forløb.
Link Hjemmemonitorering af ICD
Link HIS-ablation
Overbrænding af ledningsbundt i hjertet efter implantation af pacemaker
Link Implanterbar loop recorder
Loop recorder er en metode til langtidsovervågning af hjerterytmen.
Link God søvn mens du er indlagt
Link KAG og PCI
Link Langtids-hjerterytme-overvågning
En optager som registrerer din hjerterytme døgnet rundt i ét eller flere døgn
Link Lukning af venstre hjerteaurikel ved atrieflimren
Link Lungescintigrafi
Undersøgelse af lungerne, som foregår på Nuklearmedicinsk Afdeling
Link Myokardiescintigrafi
Undersøgelse af hjertet, som foregår på Nuklearmedicinsk Afdeling, foregår over 2 dage (stress/hvile)
Link Overvågning af hjerterytmen (fjerntelemetri)
Overvågningen foregår, mens du er indlagt, og bliver dagligt gennemgået af en læge på hjerteafdelingen.
Link PFO-lukning (Persisterende Foramen Ovale)
Link Selvstyring af Marevan-behandling
Blodfortyndende behandling med Marevan kræver jævnlig blodprøvekontrol af INR. Hvis du selv vil kontrollere, kræver det, at du bliver oplært i at tage en blodprøve med en fingerpriknål og ud fra den målte INR-værdi selv doserer Marevan.
Link Skift af pacemaker/ICD inkl. biventrikulær
Link TAVI information - Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)
Link Tilt table test
Tilt table test er en metode til at undersøge årsagen til tilbagevendende besvimelse eller nærbesvimelse.
Link Tolkegebyr
Information til patienter om tolkegebyr
Link Ultralydscanning af hjertet med belastning (belstningsekkokardiografi)
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvordan hjertet fungerer i forbindelse med fysisk belastning.
Link Ultralydsscanning af hjertet via spiserøret (TEE)
Formålet med undersøgelsen er at undersøge funktioner af dine hjerteklapper og din hjertemuskel.
Link Ultralydsscanning af hjertet (ekkokardiografi / TTE)
Formålet med undersøgelsen er at vurdere hjertemusklens pumpefunktion og hjerteklappernes funktion.
Link Undersøgelse af trykforholdene i hjerte-lungekredsløbet
Link Vejledning om hjertesvigt
Du har fået påvist nedsat pumpefunktion af hjertet, dvs. hjertesvigt. Denne tilstand kan være forbundet med symptomer i form af åndenød, væskeophobning i kroppen samt abnorm træthed.
Link Varmebehandling ved forkammerflimren - ablation/lungeveneisolation
Link Varmebehandling ved hjerterytmeforstyrrelser - ablation
Link Varmebehandling ved rytmeforstyrrelse i hjertets hovedkamre - VT ablation
Link Vejledning - brug af nitroglycerin ved hjertekrampe (angina pectoris)
Link Vejledning til injektion af Fragmin
Vejledning til injektion af Fragmin
Link Velkommen i KARMA
I denne pjece har vi samlet en række nyttige oplysninger, som er relevante i forhold til din indlæggelse i KARMA.
Link Velkommen til Afdeling B3


Siden er sidst opdateret: 06-08-2019 af Odense Universitetshospital.