Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Neurologisk ambulatorium afd. H

 

Børneneurologisk Ambulatorium  ved H.C Andersen Børnehospital

Funktionsbeskrivelse:


Ambulatoriets speciallæger: Niels Illum, Lars Kjærsgaard Hansen, Maria Kibæk, Lone Laulund.

Sygeplejersker: Lena Bødker, Mette Thurøe.

Sekretærer: Anne Melvang, Lone Alexandersen.

 

Afbud til samme dag kan gives på telefon 65 41 20 77  fra kl. 08.00.

 

Sekretærens telefontid: telefon 65 41 20 98, hverdage kl. 9.00 – 15.00,

Tidsbestilling, ændring af tider, forespørgsel om henvisninger og prøvesvar, samt beskeder til lægen.

 

Sygeplejerskens telefontid: telefon 51 71 62 69, tirsdag - torsdag kl. 14.30 - 15.00,

Spørgsmål vedrørende baklofenpumper, epilepsi og rygmarvsbrok.

 

Ambulatoriet åbningstid

Ambulatoriet er åbent hverdage klokken 09.00 – 14.30.

Senere konsultationer finder sted efter aftale.

Her foretages undersøgelse, behandling og opfølgning af børn og unge fra 0-15 år.

 

Blodprøvetagning kan foretages efter forudgående aftale dagligt mellem

Kl. 09.15 – 14.30.

Skulle barnet have været udsat for eller have en børnesygdom, eller har feber,  må barnet ikke komme i ambulatoriet og forældrene skal melde afbud. Der vil så blive givet en ny tid. I tvivlstilfælde bedes forældrene kontakte ambulatoriet.  

Kontakt vedrørende lægefaglige forespørgsler og svar på prøver/undersøgelser
Der gives skriftlig eller telefonisk svar på undersøgelser, når samtlige svar foreligger. Ved forespørgsler, kan sekretæren kontaktes i ovennævnte telefontid. Der lægges besked til lægen, som vil ringe tilbage inden for en uge.

Ventetider og opfølgning
Ventetiden for første konsultation på nyhenviste børn/unge er 1-2 måneder.

Er der behov for en mere hastende undersøgelse, vil forældrene blive ringet op af ambulatoriets speciallæger, og tid til en hur­ti­gere konsultation vil blive aftalt.

Ved forværring af sygdom
Ambulatoriet kontaktes af forældrene, og ambulatoriets læge vil herefter kontakte forældrene og evt. bede forældrene bringe barnet til børneafdelingens akutafsnit, Børnemodtagelsen. Afhængig af behov, vil læger fra andre afdelinger også undersøge barnet/den unge i Børnemodtagelsen. Efterfølgende indlæggelse på Børneafdeling H kan komme på tale.

Udenfor almindelig dagarbejdstid kan den vagthavende børnelæge altid kontaktes via omstillingen på Odense Universitetshospital.

Ved akut forværring (kramper, bevidsthedssløring, kraftig hovedpine og/eller symptomer på lam­melse) ind­bringes bar­net/den unge af Falck og vurderes af vagthavende børnelæge i Ska­destuen og overflyttes til res­pek­tive afdelinger for videre undersøgelse, behandling og observation.

Ambulatoriets funktionsområde

* Kognitive udviklingsvanskeligheder, bevægehandicap, herunder Botox-behandling, fyldning og justering af Baklofenpumpe og opfølgning efter rhizotomi.

* Sygdomme med anfald, herunder epileptiske anfald, hovedpine og besvimelsesanfald.

* Muskelsygdomme.

* Sjældne sygdomme, herunder neurofibromatose, osteogenesis imperfecta, Prader-Willi's syndrom, Marfan's syndrom m.fl.

* Genetiske og metaboliske sygdomme, herunder tilstande med kromosomforandringer, forandringer i arvemassens DNA-materiale og forandringer i stofskiftefunktioner, der påvirker hjernen.

* Svære former for handicap, herunder rygmarvsbrok, skader på rygmarv og lammelser.

* Børn med hjerneskade efter fødslen og hjerneskade på et senere tidspunkt i barnealderen.

Væsentlige oplysninger før kontakt
Tilsendt spørgeskema medbringes udfyldt. Endvidere medbringes - eller gerne sendt i forvejen – kopi af udtalelser og undersøgelser fra rele­vante fagpersoner (lærer, pædagog, konsulent eller psyko­log).

Væsentlige oplysninger om den ambulante konsultation
Konsultationen varer 45 minutter for børn og unge der undersøges første gang, og 20 minutter for efterfølgende gange, med mindre andet er aftalt.

Om fredagen kan konsultationen vare længere, idet andre fagspecialister, herunder neurokirurg og ortopædkirurg, deltager i konsultationen. Konsultationens længde afhænger af, hvor mange specialister, der skal undersøge barnet/den unge. Der vil være pauser imellem disse.

Blodprøve tages ofte som led i en undersøgelse eller som kontrol af medicinsk behandling.

Konsultationen foregår i lokaler med legesager og plads til at bevæge sig, således at barnet kan føle sig tryg og vi har mulighed for at observere barnets færdigheder under leg og bevægelse.

Der er installeret lift på stuen, så bevæge-handikappede børn kan flyttes fra evt. kørestol til undersøgelsesleje.

Odense Universitetshospital har undervisningsforpligtigelse og der vil ofte være sygeplejestuderende, medicinstuderende og/eller læger fra andre afdelinger og hospitaler til stede ved konsultationen. Disse er, på lige fod med det øvrige personale, underkastet tavshedspligten for sundhedspersonale.

 

 

Link:

www.epilepsiforeningen.dk

www.rygmarvsbrokforeningen.dk

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldne-handicap (sjældne handikap)

www.hcand.dk

 (børneinformation om EEG, røntgen, MR, blodprøver indlæggelse, m.m.)


Siden er sidst opdateret: 16-07-2015 af Odense Universitetshospital.