Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

ForsidepilFag & udd.pilUdvalg, komiteer o.l.pilLægemiddelkomitéen ved OUHpilLægemiddelinformationen (LI) ved Klinisk farmakologi, OUH

Lægemiddelinformationen (LI) ved Klinisk farmakologi, OUH

Sektion for Klinisk Farmakologi, afdeling BFG

Kontaktoplysninger

Lægemiddelinformationen
Lægemiddelinformationen (LI) ved Klinisk Farmakologi, Odense Universitetshospital, har til opgave at bistå klinisk arbejdende læger i den sydvestlige del af Danmark med farmakologisk udredning og besvarelse af spørgsmål vedrørende anvendelse af lægemidler. Spørgsmålene skal være patientrelaterede og tage udgangspunkt i en klinisk specifik farmakologisk problemstilling, som ikke kan belyses tilstrækkeligt ved opslag i almindeligt tilgængelige opslagsbøger (Lægemiddelkataloget, Medicinfortegnelsen).Det kan f.eks. dreje sig om bivirkninger, interaktioner, præparatvalg, graviditet, osv. LI har siden oprettelsen i 1997 besvaret omkring 1.500 henvendelser.

Håndtering af spørgsmål (Figur 1)
Spørgsmålet modtages af en vagthavende læge eller farmaceut. Med henblik på, at svaret i videst muligt omfang er evidensbaseret, udføres en grundig litteratursøgning omfattende en række lægemiddel- og litteraturdatabaser, standardmonografier, lærebøger og relevante internetlinks. Ud fra den foreliggende litteratur udarbejder den vagthavende et skriftligt svar, som inden afsendelse skal godkendes af en speciallæge i klinisk farmakologi. Den kliniske situation kræver ofte et hurtigt svar, og som oftest afgives et kort præliminært svar telefonisk i løbet af få timer til dage. Indkomne spørgsmål og udarbejdede svar drøftes på ugentlige konferencer. De udarbejdede svar sendes til Drugline, som er en international database med lægemiddelspørgsmål og svar. Alle svar udarbejdes derfor på engelsk men med en konklusion på dansk.

dfd

Figur 1. Arbejdsprocedure

Henvendelse
LI er åben for henvendelse alle hverdage fra kl. 9-15. Henvendelse kan ske via telefon, brev, fax eller e-mail.

 

Tlf.:  

20 22 88 55

E-mail:

li@health.sdu.dk

Skriftlig henvendelse:

Klinisk Farmakologi

Winsløwparken 19, 2.

5000  Odense C

Fax:     

65 91 60 89

Tlf.:  (LI’s farmaceuter)

65 50 30 82

65 50 30 23 

 

Yderligere information: http://www.ouh.dk/wm200789

 

 


Siden er sidst opdateret: 12-10-2017 af Odense Universitetshospital.