Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

ForsidepilOm OUHpilAfdelingerpilOdensepilR - Onkologisk AfdelingpilAfdelingens fagprofessionelle oplysninger

Afdelingens fagprofessionelle oplysninger

 

Afdelingens fagprofessionelle oplysninger

 

Afdelingsbeskrivelse:

Onkologisk Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet Klinisk Onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

 

Afdelingen råder over:

·       Sengeafsnit med 33 stationære senge (22 7-døgnssenge og 11 5-døgnssenge), 2 sammedagssenge samt en jodstue med 2 senge.

·       Akutstue med 4 behandlingspladser.

·       Kemodagafsnit med 36 behandlingspladser.

·       Strålebehandling med 8 acceleratorer, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer, 1 MR-simulator under opførelse samt PDR. Herudover 5 undersøgelsesstuer.

·       Ambulatorium med 9 undersøgelsesstuer.

·       Operationsgang.

·       Radiofysisk laboratorium.

·       Laboratorium.

·       Palliativ enhed

·       Eksperimentel enhed med 3 behandlingspladser.

·       Klinisk forskningsenhed

·       Socialrådgivere

·       Psykolog

 

Budget:

Afdelingens samlede budget er 270 mio. kr i 2012, og den samlede personalenormering er 331 fuldtidsstillinger 

 

Organisering:

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, hvortil der er tilknyttet administrative sekretærer. Afdelingens forskningsledelse varetages af en professor i klinisk onkologi. Derudover har afdelingen yderligere 2,2 professorer indenfor henholdsvis mammacancer (1), gastrointestinalcancer (1) og molekylær medicin (0,2)

 

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:

 

H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, thyreoideacancer.

T- team: Lungecancer, oesophagusscancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

G-team: gastrointestinal cancer og ukendt primær cancer.

 

Endvidere er til afdelingen knyttet Palliativt Team Fyn. Teamet har udgangspunkt fra såvel OUH Odense og OUH Svendborg.

 

Nuværende lægestab:

Der er aktuelt ansat 56 læger: En ledende overlæge, 3 professorer, 21 overlæger, 1 afdelingslæge, 4 1. reservelæger og 26 reservelæger. Dertil er der ansat 5 overlæger i Palliativt Team Fyn.

 

 

Kliniske aktivitetstal (2012):

 

Gennem de seneste år har der årligt været en aktivitetsstigning på 5-10 %

 

Nyhenviste: 5386 patienter

 

Ambulant aktivitet: 103.771 ambulante besøg, heraf

           

41.226 strålebehandlinger

16.849 medicinske behandlinger

 

Stationær aktivitet: 3194 udskrivninger

 

 

Links:

      ►   Udviklingsplan 2013-14 Onkologisk Afdeling R

      ► Research Report 2011

       Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010-14 

 Siden er sidst opdateret: 30-12-2014 af Odense Universitetshospital.