Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk


ForsidepilSitemap

Sitemap


Patientinfo 
dotFind vej 
spacerspacerNye gps-adresser på Odense Universitetshospital 
spacerspacerParkering på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 
spacerspacerParkering for patienter 
spacerspacerParkering for pårørende og gæster 
spacerspacerHandicap-parkering 
spacerspacerParkeringsregler, kontrolgebyr og klager 
spacerspacerBetalingsperiode 
spacerspacerParkering for akutte patienter, bloddonorer og forskningspatienter 
spacerspacerParkering for motorcykler 
spacerspacerParkering for leverandører og håndværkere 
spacerspacerParkering for medarbejdere og beboere 
spacerspacerSygehusenheden Nyborg 
spacerspacerSygehusenheden Ærø 
dotVærd at vide 
dotNyttige links 
dotFind Smiley-rapporterne 

Fag & udd. 
dotNyheder 
dotPraktik på OUH 
spacerspacerErhvervspraktik på OUH 
spacerspacerSygeplejerske 
spacerspacerSocial- og sundhedsassistent 
spacerspacerStudiepraktik på OUH 
dotPraktiske oplysninger til uddannelsesssøgende 
spacerspacerMedicinhåndtering 
spacerspacerTavshedspligt og indgåelse af tavshedserklæring 
spacerspacerAdgangskort til uddannelsessøgende 
spacerspacerGarderobeskabe til uddannelsessøgende 
spacerspacerVideoklip om håndhygiejne 
spacerspacerUniformsblanket til uddannelsessøgende 
spacerspacerPlacering af uniformsdepoter på OUH, Odense Universitetshospital 
spacerspacerIntro og brand for uddannelsessøgende 
spacerspacerHygiejne - retningslinier på OUH 
spacerspacerVærd at vide om håndhygiejne 
dotTværsektorielt samarbejde om sundhed 
dotAlmen praksis og OUH 
spacerspacerOUH PraksisNYT 
spacerspacerOm OUH PraksisNYT 
spacerspacerAlmen praksis møder OUH 
spacerspacerPraksiskonsulentordningen 
spacerspacerStrategi 2015 - 2018 
dotSundhedsfaglig information 
spacerspacerBrug arbejdstøjet med omtanke 
spacerspacerUniformer uden gener 
spacerspacerAmmepolitik i Region Syddanmark 
spacerspacerPraktisk hjælp og ledsagelse 
spacerspacerTeletolkning 
spacerspacerKvalitetsvurdering af pjecer inden for diabetesområdet 
spacerspacerHygiejneretningslinier 
spacerspacerHygiejnekomiteen 
dotProjekter 
spacerspacerTemadag om forebyggelse af tryksår i Region Syddanmark 
spacerspacerSlides fra dagens oplæg 
spacerspacerPaRIS - Patientens Rejse I Sundhedssektoren 
spacerspacerafsluttende rapport 
spacerspacerErfaringer 
spacerspacerPublikationer 
spacerspacerAfslutningskonference d.17.maj 2011 
dotUdvalg, komiteer o.l. 
spacerspacerOUHs Personaleudvekslingspulje 2018 
spacerspacerOpslag 2018, 2. runde 
spacerspacerAnsøgningsskema 
spacerspacerErnæringsrådet 
spacerspacerKontakt 
spacerspacerErnæringspolitik for OUH 
spacerspacerDagsordener og referater, Ernæringsrådet 
spacerspacerBeredskabskomiteen 
spacerspacerLægemiddelkomitéen ved OUH 
spacerspacerCAVE-gruppen - medlemmer, referater m.m. 
spacerspacerOrganisatorisk opbygning af Lægemiddelkomiteen ved OUH 
spacerspacerLægemiddelkomiteens kommissorium, mål og opgaver 
spacerspacerReferater fra Lægemiddelkomitéens møder 
spacerspacerMedlemmer af Lægemiddelkomitéen 
spacerspacerHEKLA - Hospitals Enhed til Kvalitetssikring af LægemiddelAnvendelsen på OUH 
spacerspacerLægemiddelinformationen (LI) ved Klinisk farmakologi, OUH 
spacerspacerOverlægerådet 
spacerspacerOverlægerådet 
spacerspacerArbejdsgrundlag 
spacerspacerVedtægter 
spacerspacerOverlægerådets Forskningsfond 
spacerspacerNyheder 
spacerspacerDagsordner og referater 
spacerspacerStormøder 
spacerspacerOversygeplejerskerådet 
spacerspacerOversygeplejerskerådet ved Odense Universitetshospital 
spacerspacerOversygeplejerskerådet 
spacerspacerBestyrelsen 
spacerspacerOversygeplejerskeforsamlingen 
spacerspacerStrategi for sygeplejen 
spacerspacerKompetenceudvikling 
spacerspacerSygeplejesymposium 
spacerspacerVIS, Vidensdeling I Sygeplejen 
spacerspacerSygeplejefagligt Råd i RSD 
spacerspacerSpecialuddannelsen i intensiv sygepleje i klinisk praksis 
spacerspacerKlinisk uddannelse 
spacerspacerKursister 
spacerspacerKliniske vejledere 
spacerspacerNyheder 
spacerspacerLinks 

Forskning 
dotForskningsstrategier og politikker 
dotForskning på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 
spacerspacerForskningsstrategier og politikker 
spacerspacerForskningsenheder og -ledere 
spacerspacerFunktionsbeskrivelse for forskningsledere 
spacerspacerJob description: Head of Research at OUH and SDU research units 
spacerspacerRåd og udvalg 
spacerspacerForskningsberetninger 
spacerspacerForskningsberetning 2011 - se introvideoer 
spacerspacerKlinisk innovation og telemedicin 
dotForskning i tal 
spacerspacerOversigt over forskningsansatte 2009-2018 
spacerspacerAntal publikationer på afdelingsniveau 
dotForskningsenheder og -ledere 
dotRåd og udvalg 
dotEliteforskningscentre 
spacerspacerMidler til etablering af nyt eliteforskningscenter på OUH 
spacerspacerNyt fra Eliteforskningscenter CIMA 
spacerspacerStor hæder til eliteforskningscenter ORCA 
dotFrontlinjecentre ved OUH 
dotOUH deltager i European Reference Networks 
spacerspacerEngelsk hjemmeside 
dotSund Forskning - nyhedsbrev fra OUH og SDU 
spacerspacerOm Sund Forskning 
dotForskningsberetninger 
dotOUH Short Talks 
spacerspacerHvad er formålet og målgruppen? 
spacerspacerHvordan booker jeg en oplægsholder? 
spacerspacerHvordan bliver jeg oplægsholder? 
dotRegler og retningslinjer for OUH forskere 
dotProgramkomite for fondsansøgninger 
dotForskningsstrategi 2012-2017 
dotForskerstøtte 
dotKlinisk innovation og telemedicin 

Presse 
dotOptagelser og interviews på OUH 
dotAktuelt og pressemeddelelser 
spacerspacerPressemeddelelser udsendt fra OUH 
spacerspacerArkiv 
spacerspacerOUH Aktuelt arkiv 
dotFagligt nyt 
spacerspacerFagligt nyt arkiv 
dotKildeliste 
dotPsykiatrien i Region Syddanmark 
dotFakta om Odense Universitetshospital 

English 

Siden er sidst opdateret: 13-05-2013 af Odense Universitetshospital.