Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Velkommen til Geriatrisk Afdeling G Svendborg

Afdelingens hovedopgave er at diagnosticere og behandle sygdomme hos ældre og svækkede borgere. Diagnostisering og behandling foregår i vores sengeafsnit eller i Geriatriske Klinik, hvor patienten kommer ambulant eller bliver undersøgt i eget hjem.

 

 

Hvad er geriatri?
Den geriatriske arbejdsmetode har en helhedsvurdering som omdrejningspunkt. I stedet for blot at fokusere på det symptom, der førte til indlæggelsen eller den ambulante kontakt, lægges der vægt på at finde årsagen til det samlede sygdomsbillede og eventuelle færdighedstab. Den samlede indsats betegnes som geriatrisk rehabilitering.
Ukomplicerede genoptræningsopgaver og rene plejeopgaver er ikke en del af geriatriens primære indsatsområde. Disse opgaver varetages i kommunalt regi.

Den geriatriske patient:
Den geriatriske patientgruppe kan ikke afgrænses på baggrund af enkeltdiagnoser eller enkeltsymptomer.

Som følge af akut opstået eller akut forværring af bestående sygdom fremstår patienten oftest svækket med færdighedstab af fysisk, psykisk eller social karakter. Geriatriske patienter vil typisk have et eller flere af nedenstående symptomer/problemer:

 • Faldende niveau af daglige færdigheder
 • Nedsat mobilitet
 • Fald
 • Svimmelhed/dårlig balance, akut konfusion/delir
 • Fejlernæring og vægttab
 • Depression
 • Demens
 • Behandling medmange medikamenter, oftest mere end 5
 • Langvarigt sengeleje
 • Sociale problemer 

Den lægelige diagnostik og behandling er omdrejningspunktet, men kan kun foregå i et tæt tværfagligt samarbejde. I sygehusregi omfatter det plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter og diætister. Sygehusindsatsen kan ikke stå alene og et tæt samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje er nødvendig.

Indsatsen kan opdeles i:

 • Udredning, behandling og kontrol af sygdomme
 • Gennemgang af den enkeltes medicinforbrug
 • Udredning af fysisk funktionstab, planlægning af relevant behandling og udarbejdelse af genoptræningsplaner
 • Forebyggelse af psykisk funktionstab, herunder diagnostik og behandling af demens

I samarbejde med kommunen vurderes boligforhold, behov for hjælpemidler og andre hjælpeforanstaltninger herunder sociale netværk.

Den geriatriske indsats lykkes kun, såfremt patienter, pårørende, egen læge og hjemmeplejen inddrages med henblik på at opnå sikre og holdbare løsninger.Tilgængelighedserklæring