Dette er tekstversionen af Fyns Diabetesudvalg søger praktiserende læger og praksispersonale
Klik her for at komme til den grafiske version af Fyns Diabetesudvalg søger praktiserende læger og praksispersonale

Forside - Læs op - Sitemap


Fyns Diabetesudvalg søger praktiserende læger og praksispersonale


 

Diabetes billede fra colourbox

Brænder du for at udvikle indsatsen for mennesker med diabetes? Så er Fyns Diabetesudvalg noget for dig!

Fyns Diabetesudvalg søger engagerede praktiserende læger og praksispersonale til at deltage i udvalget.

Hvad får du ud af at deltage?

Hvad kræver det at deltage?

For at deltage skal du først og fremmest brænde for at udvikle diabetesindsatsen i din klinik og brænde for at give almen praksis en stemme i det tværsektorielle samarbejde om diabetes. Er du interesseret, kan du søge om at deltage i udvalget ved at udfylde formularen nedenfor og sende den til Praksiskonsulentordningen PKO på mail OUH.KLU.PKO@rsyd.dk senest den 14. september 2020.

Der kan ikke samtidig kan deltage læger og praksispersonale fra samme lægeklinik. Er der flere interesserede, end der er pladser i udvalget, udvælger vi læger og praksispersonale med øje for geografisk spredning og variation i praksis’ størrelse og praksisform.

Hvad omfatter opgaven?

Du skal forvente at deltage i 3-4 årlige møder á 2-3 timers varighed. Møderne afholdes på OUH i Odense og starter kl. 14. Der ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for læger i udvalget som beskrevet i § 2-aftalen ”Honorering for deltagelse i regionale arbejdsgrupper, udvalg samt efteruddannelses- og kvalitetsudviklingsaktiviteter” (pt. 954,75 kr. pr. time). For praksispersonale ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på 70,5 % af taksten for lægerne (pt. 673,10 kr. pr. time for praksispersonale). For begge grupper ydes desuden kørselsgodtgørelse efter de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat i Overenskomsten for almen praksis.

Hvor kan du få mere viden?

Spørgsmål om Fyns Diabetesudvalg og almen praksis’ deltagelse i udvalget kan rettes til praksiskoordinator Erik Holk på ‎erikholk@hotmail.com / tlf. 40 98 94 28 eller Arne Gårn, leder af tværsektorielt samarbejde i Steno Diabetes Center Odense, på arne.gaarn@rsyd.dk / tlf. 51 71 82 81.

 

Om Fyns Diabetesudvalg

Fyns Diabetesudvalg er et forum, der udvikler samarbejdet mellem almen praksis, OUH og de fynske kommuner om mennesker med diabetes. Opgaverne i Fyns Diabetesudvalg er bl.a.:

  • at synliggøre udviklingsbehov i det tværsektorielle diabetessamarbejde
  • at bidrage med forslag til løsninger, der styrker kvaliteten af diabetesindsatsen
  • at afdække kompetenceudviklingsbehov i bl.a. almen praksis og kommunerne

 

Ansøgning om deltagelse i Fyns Diabetesudvalg

 

Navn

 

 

Funktion

(læge, sygeplejerske, bioanalytiker, sekretær)

 

 

 

Navn og adresse på klinik

 

Praksisform

(solo, kompagniskab, samarbejdspraksis, anpart eller anden selskabsform)

 

 

Særlige organisatoriske roller eller erfaring – nutidig eller tidligere (fx i kvalitetsklynge, som praksiskonsulent, i PLO eller andet)

 

 

Kontaktinfo

(mailadresse og telefonnummer)

 

 

Udfyld og send per mail til OUH.KLU.PKO@rsyd.dk senest den 14. september 2020.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk