Dette er tekstversionen af Nyeste statistikker og opgørelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Nyeste statistikker og opgørelser
Nyeste statistikker og opgørelser


Ulykkes Analyse Gruppen kan kontaktes på tlf: 65 41 22 83 eller mail: uag@rsyd.dk

 

Tema

Titel

Dækker

Periode

Opdateret

Oversigter

Antal akut henvendelser på Fælles Akut Modtagelse 2010-2019 (FAM)

Odense

2010-2019

Marts 2020

 

Antal akut henvendelser på skadestuen 1980-2009  (perioden efter se herover)

Odense

1980-2009

Marts 2020

         
Trafikulykker

Politiregistreringens dækningsgrad af tilskadekomne efter trafikulykke (bemærk: kan foreløbig ikke opdateres)

Odense

2002 - 2014

Marts 2020

 

Cyklistulykker, udviklingen over en årrække

Cyklistulykker og cykelhjelm - behandlet på skadestuen i Odense

Fyn

Odense

2002(2008) - 2017

2008-2019

Februar 2019

Februar 2020

 

Cykelulykker og brug af cykelhjelm 
 Cyklisters hovedskader og hjelmbrug

Fyn

 

2008 - 2019 Marts 2020
 Februar 2019
 

Børns trafikulykker i alderen 0-17år

Fyn

2008-2017

Marts 2019

 

El-løbehjul pressemeddelelse 16-09-2019

Odense

juli - sept. 2019

September 2019

         
Børneulykker

Legepladsulykker

Odense

2008-2017

Marts 2019

         
Faldulykker

Alvorlighed af skader efter faldulykker fordelt på skadested

Odense

2014- 2. kvt. 2019

Januar 2020

Hjemme/
fritidsulykker

Ski og snowboard skader 2008-13.nov.2015

Ski og snowboard skader 2015-2019

Odense

Odense

2008-13.nov2015

2015-2019

Januar 2019

Februar 2020

 

Haveulykker - sommer/vinter månederne

Odense

2008-2019

Marts 2020

 

"Gør det selv arbejde" Ulykker i forbindelse med arbejde i hjemmet

Odense

2008-2018

Maj 2019

         
Vold

Voldsskader - modpart

Odense

2014-1/2 år 2019

Oktober 2019