Dette er tekstversionen af Nyeste statistikker og opgørelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Nyeste statistikker og opgørelser
Nyeste statistikker og opgørelser


Akutte besøg 1980-2009Ulykkes Analyse Gruppen kan kontaktes på tlf: 65 41 22 83 eller mail: uag@rsyd.dk

 

Tema

Titel

Dækker

Periode

Opdateret

Oversigter

Antal akut henvendelser på Fælles Akut Modtagelse 2010-1.halvår 2020 (FAM)

Odense

2010-1.halvår 2020

Juli 2020

 

Antal akut henvendelser på skadestuen 1980-2009  (perioden efter se herover)

Odense

1980-2009

Juli 2020

         
Trafikulykker

Politiregistreringens dækningsgrad af tilskadekomne efter trafikulykke (bemærk: kan foreløbig ikke opdateres)

Odense

2002 - 2014

Juli 2020

  Trakfikulykker - udvikling over en årrække (hele Fyn) Fyn 2009 - 1. halvår 2020 Juli 2020
 

Cyklistulykker og brug af cykelhjelm - behandlet på skadestuen i Odense

Odense

2008 -1. halvår 2020

Juli 2020

 

Cyklisters hjelmbrug - udvikling over en årrække (hele Fyn)

Fyn

2009 -1. halvår 2020

 Juli 2020
 

Børns trafikulykker i alderen 0-17år

Fyn

2008 -1. halvår 2020

Juli2020

 

El-løbehjul pressemeddelelse 08-07-2020

Odense

juli 2019- juni 2020

Juli 2020

         
Børneulykker

Legepladsulykker - antal behandlet på skadestuen i Odense

Odense

2008-1. halvår 2020

Juli 2020

         
Faldulykker

Alvorlighed af skader efter faldulykker fordelt på skadested

Odense

2014- 2. kvt. 2019

Januar 2020

Hjemme/
fritidsulykker

Ski og snowboard skader 2008-13.nov.2015

Ski og snowboard skader 2015-2019

Odense

Odense

2008-13.nov2015

2015-2019

Januar 2019

Feb. 2020

 

Haveulykker - sommer/vinter månederne

Odense

2008-2019

Marts 2020

 

"Gør det selv arbejde" Ulykker i forbindelse med arbejde i hjemmet

Odense

2008-2018

Maj 2019

         
Vold

Voldsskader - modpart

Odense

(2008)2014-1.halvår 2020

Juni 2020