Dette er tekstversionen af Nyhed - Hurtigere diagnostik af porfyri
Klik her for at komme til den grafiske version af Nyhed - Hurtigere diagnostik af porfyri

Forside - Læs op - Sitemap


Nyhed - Hurtigere diagnostik af porfyri


Et program skal hjælpe til hurtigere diagnostisk af porfyri

Afdeling KBF har landsfunktion i diagnostik af pofyrisygdomme. Nogle typer porfyri giver akutte symptomer som neurologiske udfald, mavesmerter, psykiatriske problemer og kan i værste fald være fatale. Hyppigere er de porfyrisygdomme, som giver hussymptomer. Afdelingen sender med svarene på udredningen en vejledende tolkning til patientens læge. Dette er en god beslutningsstøtte for patientens læge, som ofte ikke er vant til at analysere resultaterne af disse specialanalyser.

Vi er i gang med at udvikle en algoritme, der automatisk giver en vejledende tolkning af porfyrianalyser. Dette leder til hurtigere svar til gavn for patienten.

Tilbage til forsiden - Porfyrilaboratoriet
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk