Dette er tekstversionen af Refusion for egenbetaling af allergivaccination
Klik her for at komme til den grafiske version af Refusion for egenbetaling af allergivaccination

Forside - Læs op - Sitemap


Refusion for egenbetaling af allergivaccination


Vaccination

Region Syddanmark har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling af allergivacciner. Det betyder, at nogle patienter, der har været i behandlingsforløb, ved en fejl selv har afholdt udgifter til vaccine til injektion som led i behandlingen på hospitalsafdelingen.

Det har for nogle patienters vedkommende ikke har været i overensstemmelse med reglerne, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

Det vil være et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter. Der er mulighed for (evt. mod gebyr) at kontakte det apotek, man har handlet på og få udskrevet kvitteringer på det allergimedicin man har købt 2 år tilbage i tiden.

Du kan få et overblik over, hvor allergivaccinen er på sundhed.dk.

Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

For vejledning om ansøgning:

Ansøgning vedlagt dokumentation skal sendes til:

I sagsbehandlingen af refusionsansøgninger vil det blive vurderet, om der er indtrådt forældelse i forhold til refusionskravet i henhold til forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015). Refusionskrav mod regionen forældes som udgangspunkt 3 år fra kravets opståen, hvilket er det tidspunkt, hvor egenbetalingen fandt sted.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk