Dette er tekstversionen af Introduktion af OUH Praksiskonsulenterne
Klik her for at komme til den grafiske version af Introduktion af OUH Praksiskonsulenterne

Forside - Læs op - Sitemap


Introduktion af OUH Praksiskonsulenterne


Karin Kjeldsen billede

 

Det sammenhængende sundhedsvæsen er et af OUHs fokusområder og med et korps af praksiskonsulenter, har man et tæt og gensidigt tværinstitutionelt samarbejde for patientens bedste. Men hvem er OUH Praksiskonsulenterne?
En af dem er læge Karin Kjeldsen, som er praksiskonsulent på Hud og Allergicenteret OUH.

 

Jeg er Praksiskonsulent på Hud og Allergicenteret OUH .
 

Jeg har været praktiserende læge i 12 år i Glamsbjerg Lægehus, hvor jeg er i kompagniskab med 5 andre læger.
 

Vi har alle en “udefunktion” som praksiskonsulenter eller underviserer og er også plejehjemslæger på 3 plejehjem .
 

Jeg håber, at jeg ved at være praksiskonsulent kan være med til at facilitere samarbejdet mellem primær og sekundær sektoren indenfor hud- og allergiemner/ -patienter.
 

Jeg er med til Allergikonferencer og til at opdatere forløbsbeskrivelser fra afdelingen og endvidere at arrangere undervisning fra afdelingen.

 

Kontaktoplysninger:

Praksiskonsulent Karin S. T. Kjeldsen
 

Afd. ansvar: 

Hud og Allergicenteret OUH
 

Mail: 

kk.glaml@gmail

 

Telefon:

25 36 17 41

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk