Dette er tekstversionen af Yderligere information om klinikken
Klik her for at komme til den grafiske version af Yderligere information om klinikken

Forside - Læs op - Sitemap


Yderligere information om klinikken


Endometrioseklinikken

Odense Universitetshospital
Kløvervænget 23
5000 Odense C
Indgang 55, 5. sal

OUH - én ud af tre

Der er i dag tre afdelinger i Danmark, som tilbyder behandling af kompliceret endometriose. Vi er på Odense Universitetshospital én af de afdelinger. Det betyder, at hvis du bliver henvist til os, vil du møde et højfagligt ekspertteam bestående både af sygeplejersker, sygeplejersker med sexologisk videreuddannelse og læger med erfaring indenfor behandling af kompliceret endometriose. Ved særlige tilfælde af endometriose arbejder afdelingen sammen med Skejby Sygehus, som har særlig erfaring med endometriose på tarmen.

Tværfagligt samarbejde

Vi tror, at endometriose bør opfattes mere holistisk, og at behandlingen ikke kun omfatter medicinsk- eller kirurgisk tilgang, men også kræver samtaler, som involverer både hjemlige og seksuelle forhold. Derfor mødes både læger og sygeplejersker med særlig interesse for endometriose og diskuterer hvilken behandling, vi bedst kan tilbyde dig. For at få den bedste vurdering af alle patienterne, har vi etableret konferencer med deltagelse af både gynækologer og røntgen læger, så vi sammen kan vurdere en eventuel operation, og de risici der kan være forbundet med en operation. Vi har også konferencer med Skejby Sygehus i de tilfælde, hvor vi mener, at tarmen er påvirket.

Henvisning

Alle har ret til at blive henvist til den afdeling, som patienten ønsker i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om frit sygehusvalg. Dette gælder også endometriose. Du kan derfor vælge behandling på et hvilket som helst sygehus, der udfører behandling af endometriose. Ved henvisning direkte til en højt specialiseret funktion vil det dog altid være op til den pågældende afdeling at afgøre, om den vil tage dig som patient. Vi gennemser alle henvisninger og vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvordan du bedst kan tilbydes behandling.

 

I forbindelse med udredning anvender vi ofte både ultralydsskanning og MR skanning. Desuden konfererer vi alle komplicererede patienter med endometriose på en fælles konference sammen med billeddiagnostikere. Særligt udsatte kvinder med bl.a. tarm-endometriose konfereres på en fælles konference med læger fra Skejby Universitetshospital.

Hvem er vi?

Til klinikken er tilknyttet gynækologer med særlig interesse i endometriose, sygeplejersker, fysioterapeut, billeddiagnostikere samt anæstesiologer. Alle læger i teamet har en særlig interesse for endometriose og tilbyder både medicinsk- og kirurgisk behandling. Vedrørende den kirurgiske behandling anvender vi både avanceret kikkert-kirurgi og robot-kirurgi, hvor en robot styres af læger til at fjerne endometriose.
 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk