Dette er tekstversionen af Operation
Klik her for at komme til den grafiske version af Operation

Forside - Læs op - Sitemap


Operation


På Gynækologisk Afdeling foretager vi både operationer i dagskirurgi, hvor du kommer hjem samme dag, og operationer som efterfølgende vil kræve indlæggelse. Skal du opereres i dagskirurgi, foregår dette i Gynækologisk ambulatorium på Svendborg Sygehus eller på Odense Universitets Hospital, mens operationer med efterfølgende indlæggelse foregår på Gynækologisk operationsafsnit på Odense Universitetshospital.
 

Hvem bliver opereret på operationsafsnittet i Odense?

På vores gynækologiske operationsafsnit opererer vi patienter med gynækologiske og obstetriske lidelser, som bl.a.:

 

Hvem bliver opereret i ambulatoriet i Odense eller Svendborg?

I den dagkirurgiske del af vores ambulatorier tager vi os både at modtagelse, behandling, opvågning og udskrivning af patienter samme dag. Dette kan være:


Tidspunkt for operation

Operationsafsnittet på Odense Universitetshospital varetager både planlagte og akutte operationer; derfor kan rækkefølgen af de planlagte operationer af og til blive ændret på selve operationsdagen. I få tilfælde kan det være nødvendigt at aflyse en planlagt operation på grund af akutte operationer.

 

Pårørende

Du er velkommen til at tage en pårørende med, hvis du skal opereres. Skal du skal opereres på vores operationsafsnit, er din pårørende velkommen til at følge dig til operationsgangen. Under operationen er det ikke muligt for din pårørende at opholde sig på operationsafsnittet.

Ved kejsersnit i rygmarvsbedøvelse er én enkelt pårørende dog velkommen til at være på operationsstuen under operationen.

 

Mobiltelefon

Det er tilladt at benytte mobiltelefon på operationsafsnittet, så længe det ikke forstyrrer andre patienter eller personalet.


Personale og studerende

På operationsafsnittet og i ambulatorierne arbejder læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og jordemødre. Gynækologisk operationsafsnit er i Odense ledet af xxx og afdelingssygeplejerske Annette Henriksen. Gynækologisk ambulatorium i Odense er ledet at overlæge Gudrun Neumann og i Svendborg af overlæge Micha Bank Hornstrup, samt afdelingssygeplejerske Tanja M. Kock. Desuden har Odense Universitetshospital ansvar for uddannelse af sundhedsfaglige studerende. Derfor vil der ofte være sygeplejerske-, medicin-, eller jordemoderstuderende med på undersøgelsesstuerne i ambulatoriet.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk