Dette er tekstversionen af Anmeldelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Anmeldelse

Forside - Læs op - Sitemap


Anmeldelse


Du afgør selv, om voldtægten eller det seksuelle overgreb skal anmeldes til politiet. Ved anmeldelse er det vigtigt, at den sker så hurtigt som muligt efter overgrebet, så politiet har bedst mulighed for at sikre eventuelle beviser fra gerningssted og gerningsmand.

Efter anmeldelse kommer politiet hurtigt til det sted, hvor du opholder dig. De vil foretage en kort afhøring om overgrebets art, gerningssted og lignende, og politiet sørger herefter for, at du bliver bragt til undersøgelse på Center for Voldtægtsofre. På Centret bliver en sygeplejerske kort orienteret om situationen, og hvis politiet og du ønsker det, vil en læge foretage en retsmedicinsk undersøgelse med henblik på beskrivelse af skader og sikring af spor. Herefter vil politiet gerne foretage en mere grundig afhøring. Denne kan foregå på Center for Voldtægtsofre eller på politistationen. Ved anmeldelse kan du under afhøringen få gratis advokatbistand.

Hvis du ikke umiddelbart har valgt at anmelde det seksuelle overgrab eller voldtægten, men ønsker at gøre dette efterfølgende, kan Centret for Voldtægtsofre også hjælpe dig med dette.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk