Dette er tekstversionen af Afd. G: Opfølgende besøg ved geriatrisk team
Klik her for at komme til den grafiske version af Afd. G: Opfølgende besøg ved geriatrisk team

Forside - Læs op - Sitemap


Afd. G: Opfølgende besøg ved geriatrisk team


Siden marts 2018 har et geriatrisk team bestående af læge og sygeplejerske foretaget opfølgende besøg på Lysningen til geriatriske patienter udskrevet fra sengeafsnit eller FAM. Teamet følger op på de problemstillinger, der har været i centrum under indlæggelsen. Andre problemstillinger varetages af e.l, som fortsat har ansvaret for den samlede behandling. Besøget skal opfattes som en fremskudt ambulant geriatrisk kontrol.

Formålet med besøgene er at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser, samt øge trygheden og kvaliteten i den tværsektorielle overgang. Det er for nuværende ikke muligt for primærsektoren, at henvise til opfølgende besøg ved geriatrisk team.

Med Nordfynsk Kommune er der fra oktober 2018 etableret opfølgende videokonsultation for patienter udskrevet til de midlertidige plejepladser i Bogense og Otterup.

 

 

Kontaktoplysninger


Ledede overlæge Lars-Erik Matzen                                                                                                         

Geriatrisk Afdeling G

Lars.Matzen@rsyd.dk - 6541 4624

Praksiskonsulent Kirsten Ulstup 

ulstrup@dadlnet.dk -

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk