Dette er tekstversionen af Neurorehabiliteringsafsnittet i Svendborg fylder 3 år - fortsat i god vækst
Klik her for at komme til den grafiske version af Neurorehabiliteringsafsnittet i Svendborg fylder 3 år - fortsat i god vækst

Forside - Læs op - Sitemap


Neurorehabiliteringsafsnittet i Svendborg fylder 3 år - fortsat i god vækst


OUH PraksisnNyt nr 2 2019_Rehabilitering

 

 

I 2016 blev Neurorehabiliteringen i Ringe og apopleksiafsnittet MH i Svendborg fusioneret til Neurorehabiliteringsafsnittet NR i Svendborg. 3 år efter er det stadig i vækst.

38 sengepladser fordelt på 3 teams samt 2 intensivsenge udgør i dag Neurorehbailiteringsafsnit NR i Svendborg, som rent organisatorisk hører under OUHs Neurologisk Afdeling.

Neurorehabiliteringsafdelingen varetager idag regionsfunktionen mht rehabilitering af svære polyneuropatier herunder Guillan Barré syndrom.

Neurorehabiliteringsbehandlingen på afdelingen baseres på et interdisiplinært samarbejde, og der er derfor tilknyttet mange faggrupper er derfor tilknyttet afsnittet. Udover plejepersonale, terapeuter og læger er der tilknyttet logopæd, neuropsykolog, socialrådgiver samt diætist.

Hvem kan tilbydes behandling?

Følgende patienter kan tilbydes rehabiliteringsbehandling i Neurorehabiliteringsafsnittet:

 

Hvordan kan der henvises fra almen praksis ?

Henvisninger fra almen praksis til Neurorebhabiliteringsafsnit NR sker gennem et visitationsteam, som kan kontaktes på mail ouh.rvnr@rsyd.dk.

Der skal dog foreligge en aktuel terapeutstatussamt en relevant anamnese. Desuden skal der være formuleret specifikke fokusområder/træningsmål.

 

 

Kontaktoplysninger:
 

Overlæge Nicole Frandsen
Neurologisk Afdeling

Nicole.S.B.Frandsen@rsyd.dk - Tlf. 51327693

 

 

Praksiskonsulent Elke Baurichter

Baurichter@dadlnet.dk -Tel. 40116472

 

 

/Nicole Frandsen/Elke Baurichter/Lene Hinnerup Hartmeyer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk