Dette er tekstversionen af Seksuelle overgreb og voldtægt
Klik her for at komme til den grafiske version af Seksuelle overgreb og voldtægt

Forside - Læs op - Sitemap


Seksuelle overgreb og voldtægt


Center for voldtægtsofre

 

Har du været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægt, kan det være nødvendigt at blive undersøgt på vores Center for Voldtægtsofre. 

Tilbuddet om en undersøgele er frivilligt, men det er ofte nødvendigt, hvis du ønsker at anmelde overgrebet. Det er dog ingen betingelse for undersøgelsen, at overgrebet er anmeldt til politiet, og det kræver ingen henvisning fra læge eller andre, for at blive undersøgt på Center for Voldtægtsofre. Har du været udsat for seksuel overgreb eller voldtægt skal du blot kontakte afdelingen, se her hvordan.

Tilbuddet

Center for Voldtægtsofre tilbyder lægeundersøgelsen samt rådgivning, vejledning og almindelig omsorg fra en af centrets sygeplejersker. Selve undersøgelsen og samtalerne foregår under rolige og trygge rammer, og man er velkommen til at have en pårørende eller bekendt med under hele forløbet.

Formålet med lægeundersøgelsen er at beskrive af dine skader, samt sikre beviser (sporsikring), så disse senere kan bruges i en eventuel retssag, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven. I forbindelse med undersøgelsen bliver du også tilbudt test for chlamydia og gonokokker, samt for HIV og leverbetændelse. Når selve undersøgelsen er overstået, er der mulighed for at få et bad. Ved behov er der mulighed for at overnatte på vores sengeafsnit D6. Dette forudsætter dog, at man bliver indlagt. Centeret tilbyder desuden kontakt af psykolog med henblik på at afklare evt. behov for terapeutisk forløb, og der tilbydes endvidere sexologisk rådgivning samt socialrådgiverbistand.

Efter to til tre uger tilbydes en opfølgende samtale med en sygeplejerske, hvor man blandt andet kan få svar på prøver og kan drøfte og gennemgå det akutte forløb i Centret.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk